Kortfattet om laserbehandling

Nils-Jørgen Mørk Om forfatteren
Artikkel

Goldberg, David J.

Laser dermatology

126 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2005. Pris EUR 107

ISBN 3-540-21277-9

Boken gir en kortfattet elementær innføring i bruk av laserbehandling innen dermatologien. Den burde være nyttig for helsepersonell som ønsker en kortfattet oppdatering.

 I første del redegjøres det lettfattelig for laserfysikk og ikke minst sikkerhetsregler for helsepersonell som skal utføre laserbehandling. De forskjellige lasersystemer omtales, og en illustrativ tabell definerer de vanligste begreper innen laserterminologien.

I neste del forklares i detalj de forskjellige lasere som kan brukes i behandlingen av vaskulære lesjoner. Kapitlet er velskrevet, med gode fargeillustrasjoner. Behandlingen av de forskjellige brunlig pigmenterte lesjonene samt tatovering gjennomgås. Forfatteren er nøktern i sin omtale av behandlingseffekten ved noen av disse lesjonene.

Laserbehandling av økt hårvekst er også viet et eget kapittel, og forfatteren redegjør for de forskjellige lasere som brukes. Fotodynamisk behandling (PDT) med både aminolevulinsyre (ALA) og metylestere av aminolevulinsyre som Photocure produserer, omtales med gode illustrasjoner.

Boken er lettfattelig skrevet, og de mange gode fargebildene gjør den morsom å lese. Målgruppen er helsepersonell uten forhåndskunnskap innen dette fagfeltet. Det drives mye useriøs laserbehandling av forskjellige hudlidelser i Norge. Det stilles ingen krav til autorisasjon for å utføre dermatologisk laserbehandling. Enhver helsearbeider som arbeider innen dette fagfeltet, burde kjenne til det som presenteres i denne boken, ikke minst de sikkerhetsmessige aspektene.

Anbefalte artikler