Laserbehandling

Nils-Jørgen Mørk Om forfatteren
Artikkel

Berlien, Hans-Peter

Müller, Gerhard J.

Applied laser medicine

740 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2003

ISBN 3-540-67005-X

Dette er en omfattende bok som henvender seg til alle som anvender laser i sitt daglige arbeid. Innledningsvis gis det inngående informasjon om laserfysikk og en beskrivelse av de forskjellige lasersystemer som anvendes i moderne medisin i dag. Deretter er det en gjennomgang av hvordan laserlys påvirker biologisk vev. Det er en utførlig omtale av fotodynamisk behandling.

Videre redegjøres det for hvilken plass laserbehandling har innen fagområdene øre-nese-hals, gastroenterologi, dermatologi, plastikkirurgi, urologi, ortopedi, kirurgi og gynekologi. Til slutt er det et kapittel om sikkerhet innen laserbehandling.

Dette er en velskrevet bok med mange gode illustrasjoner, og den vil være til nytte for alle som arbeider innen dette fagfelt. Til tider er den for detaljert og omfattende. De med noe erfaring på fagfeltet vil ha best nytte av boken, en nybegynner bør velge en mindre omfattende bok.

Anbefalte artikler