Nils J. Grytten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils J. Grytten

Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten
10.10.2002
Av de viktigste endringer som er gjort i den nye avtalen kan nevnes: Ansvar for kurativ praksis I avtalen presiseres det at legens kurative forpliktelser gjelder innenfor åpningstid. Dette er ikke en...
Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten
20.08.2002
Av de viktigste endringer som er gjort i den nye avtalen kan nevnes: Nytt punkt 10.8 – deleliste Det er inntatt et nytt punkt 10.8 om deleliste. Dette innebærer at en lege over 60 år har rett til å...
Nils J. Grytten
10.06.2001
Det er oppstått tvist mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen om godtgjørelsen for deltakelse i interkommunal legevakt etter særavtalen for leger i kommunehelsetjenesten. Fra KS’ side er...
Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten
30.01.2000
Hvilken selskapsform privatpraktiserende leger med driftsavtaler kan velge, og virkninger knyttet til dette, er gjenstand for diskusjon. Valg av selskapsform vil kunne få betydning for rettigheter i...