Stressfrakturer

Halvorsen TM, Nilsson S, Nakstad PH Om forfatterne
Artikkel

Spondylolyse og -listese i lumbalcolumna hos unge idrettsutøvere med ryggsmerter

Sammendrag


Det er økt hyppighet av spondylolyse/-listese hos idrettsutøvere med gjentatte fleksjons- og ekstensjonsbevelser i lumbalcolumna. Artikkelen presenterer 50 pasienter i alderen 12-29 år (30 kvinner, 20 menn) med radiologisk påvist spondylolyse/-listese grad 1 undersøkt ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt. Det var flest pasienter i alderen 15-19 år. Håndball, dernest fotball var de dominerende idrettsaktiviteter i vår gruppe. 20 pasienter hadde hatt lumbale ryggsmerter i over 12 måneder fra debut til første konsultasjon. 35 pasienter hadde akutt debut, derav ni etter traume. 45 hadde diagnosen i L5, tre i L3 og to i L4. Tretthetsbrudd kan være en årsak til spondylolyse hos idrettsutøvere.

Anbefalte artikler