Reduksjon av B-preparatforskrivning i allmennpraksis

Mouland G, Rutle O Om forfatterne
Artikkel

Stor gevinst med liten innsats

Sammendrag


Bivirkninger ved langtidsbruk av B-preparater er trolig et betydelig og undervurdert problem. På denne bakgrunn ble 66 dagligbrukere av benzodiazepiner og/eller kodeinholdige analgetika motivert til å bli med på et nedtrappingsforsøk etter mønster fra TUB-enheten ved St.Görans sjukhus, Karolinska Institutet i Stockholm. Før intervensjon var gjennomsnittsforskrivning 34 DDD/måned per pasient. Forskrivningen for gruppen ble i løpet av to år redusert med 57%, og 26% av pasientene fikk ikke forskrevet noen slike medisiner i den siste firemånedersperioden. Med bakgrunn i erfaringer fra TUB-enheten ved St.Görans sjukhus foreslås en strategi for seponering av benzodiazepiner og kodeinholdige analgetika i allmennpraksis.

Anbefalte artikler