Morten Lindbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Lindbæk

Audun Dyrdal, Morten Lindbæk
28.05.2003
Vi takker for kommentarene fra Inger Norderhaug & Berit Mørland. De påpeker to forhold som begrenser blodtrykksmåling på kontoret. Det første er knyttet til variasjon i prosedyre og måleutstyr. I...
Dag Berild, Morten Lindbæk
20.11.2002
Stort forbruk av antibiotika har ført til et globalt problem med antibiotikaresistente bakterier (1). I Norden har disse problemene til nå vært små, men de siste ti årene har det vært epidemier med...
Morten Lindbæk, Eva Skovlund
10.11.2002
Det er gått over 100 år siden det første kontrollerte kliniske forsøket. I 1898 undersøkte dansken J. Fibiger effekt av serumbehandling ved difteri. Pasienter som ble innlagt den ene dagen, fikk...
Runar Rekve, Morten Lindbæk
20.10.2002
Omfanget av rusmiddelbruk blant ungdom i Norge er omdiskutert. Resultater fra store postale spørreskjemaundersøkelser (med moderat svarprosent) tyder på at rusmiddelbruken er økende og endres i...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitution treatment with methadone or buprenorphine is currently the most common treatment for heroin dependence ( 1 ). The treatment was established in Norway as drug-assisted rehabilitation (DAR...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
New national guidelines are now being issued for use of antibiotics in the primary health care service. We encourage all Norwegian doctors to follow them. The effort to promote an acceptable use of...
Dag Berild, Morten Lindbæk
21.10.2010
Guidelines do not implement themselves. What do we have to do to get doctors to follow the guidelines for treatment with antibiotics? Medical developments move rapidly, and it is difficult to...
Audun Myskja, Morten Lindbæk
20.04.2000
Musikk har vært tillagt magiske og helbredende egenskaper i mange kulturer. I vår biomedisinske tradisjon har det vært liten plass for utforskning av musikkens terapeutiske muligheter, og fagområdet...
Audun Myskja, Morten Lindbæk
20.04.2000
Figur 1 Lite ante Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 91) da han skrev sin lille Sonate for to pianoer i D-dur (K 448) at forskere to hundre år etter hans død ville hevde at denne sonaten kunne øke...
Morten Lindbæk, Karl W. Wefring, Tor Bjerkedal*
08.09.2005
Barn med langvarige kroniske sykdommer eller funksjonshemninger er en stor utfordring for familie, helsevesen og samfunn. Westbom angir at forekomst av kronisk sykdom hos barn er 8,4 % ( 1 ). I en...
Marianne Soma, Hildegunn Slapgård, Marianne Lerberg, Morten Lindbæk
11.08.2005
Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i norsk helsevesen. Dette skyldes i hovedsak lavt forbruk og gunstig forbruksmønster ( 1 ). Norge er blant landene i Europa med lavest...
Inge Kjønniksen, Morten Lindbæk, Anne Gerd Granås
16.06.2005
Generisk substitusjon eller generisk legemiddelbytte ble innført i Norge i 2001. Ordningen innebærer at pasienten får utlevert et legemiddel med samme virkestoff, i samme form og med samme styrke som...
Siri Jensen, Morten Lindbæk, Christoph Gradmann, Anne Kveim Lie
16.12.2010
Kaptein Wilhelm Wilhelmsen og Frues bakteriologiske institutt ble reist på Rikshospitalet i 1940. Instituttets medarbeidere sto sentralt i arbeidet mot antibiotikaresistens. Fotograf ukjent, 1940...
Dag Berild, Morten Lindbæk
21.10.2010
Retningslinjer implementerer ikke seg selv. Hva skal til for å få legene til å følge retningslinjene for antibiotikabehandling? Den medisinske utviklingen går raskt, og det er vanskelig å holde seg...
Benedicte Agdestein, Morten Lindbæk, Svein Gjelstad
06.09.2011
Urinveisinfeksjoner (ICPC U70 – 72) fører til 24 % av all antibiotikaforskrivning i allmennpraksis ( 1 ). Luftveisinfeksjoner er den eneste diagnosegruppen det forskrives mer antibiotika for i...
Morten Lindbæk
24.01.2012
Mer enn halvparten av pasienter med akutt bakteriell sinusitt blir friske uten antibiotikabehandling Sinusitt og sinusittliknende sykdom er svært vanlig og medfører mange legebesøk, flest om vinteren...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet ( 1 ). I Norge ble behandlingen etablert som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...
  •