Morten Engstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Engstrøm

Morten Engstrøm
07.01.2020
The diagnostic criteria for insomnia are changing. It is hard to know for certain whether they now provide a more correct picture of how many people suffer from insomnia. Insomnia is associated with...
Morten Engstrøm
02.01.2020
Diagnosekriteriene for insomni er i endring. Om det gir et sannere bilde av hvor mange som har insomni, er vanskelig å vite sikkert. Insomni er assosiert med økt risiko for helseplager og forekommer...
Morten Engstrøm, Sigurd Aarrestad, Guttorm Eldøen, Anders Alme, Trond Bjørge, Harald Miljeteig, Bjørn Bjorvatn, Stine Knudsen, Solfrid Indrekvam, Kristian Bernhard Nilsen
26.11.2018
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser. Søvnundersøkelser har vært praktisert forskjellig i ulike fagmiljøer i Norge. I 2016 tok Norsk...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstructive sleep apnoea is the most widespread sleep-related respiratory disturbance. The patients are a heterogenous group. Rating of the condition may be inconsistent as a result of differences in...
Morten Engstrøm
10.09.2000
Rolf Salvesen presenterer i en god artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2000 en del tilgjengelig viten om kvinnelige migrenepasienter og p-pillebruk (1). Han gir også noen råd om dette emnet, som det...
Morten Engstrøm, Eyvind Rugland, Mona Skard Heier
08.01.2013
Vanlig plassering av elektroder og annet registeringsutstyr ved polysomnografi. Øverste panel viser respirasjonsvariabler til venstre (5 minutter) og EEG, øyebevegelse og elektromyografi til høyre (...
Morten Engstrøm
11.11.2014
Mange hodepinepasienter har bedre objektiv søvnkvalitet enn friske personer uten hodepine, men opplever likevel redusert subjektiv søvnkvalitet. Morten Engstrøm. Foto: Geri Mogen Hodepine kan både...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
Morten Engstrøm, Kornelia Katalin Beiske, Harald Hrubos-Strøm, Sigurd Aarrestad, Trond Sand
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...