()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn med autisme har endret respons i hjernen når de skal takle noe uventet. Det viser foreløpige resultater fra ny norsk studie.

  Autisme er en vanskelig sykdom å studere, fordi barn med denne diagnosen har svært ulik funksjon og symptompresentasjon.

  Vi rekrutterer gutter i alderen 6 – 13 år med diagnosen autisme i Bergen og omegn. Studien startet i 2011 og vil fortsette til man har et tilstrekkelig pasientutvalg. Det gjøres MR-undersøkelse der omfattende kartlegging av hjernens struktur og funksjon inngår. Studien er et samarbeid mellom fMRI-gruppen i Bergen og radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Foreløpige data, basert på et foredrag ved konferanse om autisme ved Karolinska Institutet tidligere i år, er presentert i en ny artikkel, der bakgrunnen for studien og metodene presenteres (1).

  Med fMRI-undersøkelse skal vi studere hjerneforandringer som er assosiert med barnas motstand mot uforutsette endringer og dermed det nevrobiologiske grunnlaget for et slikt symptom. Hypotesen er at barn med autisme reagerer annerledes på uventede hendelser enn barn som ikke har autisme, og at dette kan ses ved et funksjonelt MR-opptak. Barna får en lytteoppgave med uventede hendelser.

  Så langt har vi få pasienter. Det er for tidlig å konkludere, men det virker å være en tendens til støtte til hypotesen vår om at barn med autisme har endringer i både nevronal aktivitet ved fMRI og synaptisk aktivitet målt ved MR-spektroskopi sammenliknet med friske kontrollbarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media