Moen BE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Moen BE

Moen BE
10.12.1999
Sammendrag Forhold som gjelder arbeid og helse har endret seg betydelig de siste hundre år, både hva gjelder arbeidsmiljø, arbeidervern, lovgivning, statistikk om arbeidsrelatert sykdom og skader,...
Moen BE, Kyvik KR
20.02.1998
Sammendrag Med bakgrunn i en pågående diskusjon om når løsemiddelskader i nervesystemet kan oppstå, gjennomgår vi i denne artikkelen litteratur som omhandler skader i nervesystemet relatert til...
Moen BE
28.02.1996
Det er ikke ofte man finner så mange som tre artikler om yrkesrelaterte lungesykdommer i Tidsskrift for Den norske lægeforening. At man finner nettopp det i dette nummer av Tidsskriftet (1-3), er et...