Løsemiddelskader i nervesystemet

Moen BE, Kyvik KR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Med bakgrunn i en pågående diskusjon om når løsemiddelskader i nervesystemet kan oppstå, gjennomgår vi i denne artikkelen litteratur som omhandler skader i nervesystemet relatert til eksponering for organiske løsemidler. Kliniske studier av sniffere, patologisk-anatomiske studier og sentrale epidemiologiske undersøkelser av løsemiddeleksponerte arbeidstakere blir referert og diskutert. Totalt sett viser disse arbeidene at organiske løsemidler kan gi akutte og subakutte effekter i nervesystemet. Dokumentasjonen for kronisk skade er imidlertid vesentlig mer usikker, og reversibilitet blir i spesielle tilfeller beskrevet selv ved betydelig funksjonssvikt. Konsekvensene av dette er at løsemiddeleksponering bør forhindres, da selv akutte/subakutte effekter gir nedsatt livskvalitet. Ved utredning av slike tilstander bør imidlertid leger være særlig oppmerksomme på muligheten for alternative, ofte behandlingstrengende differensialdiagnoser.

Anbefalte artikler