Løsemiddelskader i nervesystemet

Artikkel
    ()

    sporsmal_grey_rgb
    Artikkel

    Sammendrag

    Med bakgrunn i en pågående diskusjon om når løsemiddelskader i nervesystemet kan oppstå, gjennomgår vi i denneartikkelen litteratur som omhandler skader i nervesystemet relatert til eksponering for organiske løsemidler. Kliniskestudier av sniffere, patologisk-anatomiske studier og sentrale epidemiologiske undersøkelser av løsemiddeleksponertearbeidstakere blir referert og diskutert. Totalt sett viser disse arbeidene at organiske løsemidler kan gi akutte ogsubakutte effekter i nervesystemet. Dokumentasjonen for kronisk skade er imidlertid vesentlig mer usikker, ogreversibilitet blir i spesielle tilfeller beskrevet selv ved betydelig funksjonssvikt. Konsekvensene av dette er atløsemiddeleksponering bør forhindres, da selv akutte/subakutte effekter gir nedsatt livskvalitet. Ved utredning avslike tilstander bør imidlertid leger være særlig oppmerksomme på muligheten for alternative, ofte behandlingstrengendedifferensialdiagnoser.

    PDF
    Skriv ut

    Anbefalte artikler

    Laget av Ramsalt med Ramsalt Media