Samfunnsmedisinen er død, leve allmennmedisinen

Mjell J, Folkvord B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det har i mange år, og i ulike sammenhenger, vært tatt til orde for at noe må gjøres for å få en nærmere tilknytning mellom spesialitetene i allmenn- og samfunnsmedisin. Det er kommet meget positive tilbakemeldinger fra “de menige” allmenn- og samfunnsmedisinere på forslag om å slå sammen de to spesialitetene, men blant tillitsvalgte samfunnsmedisinere har forslagene møtt motstand.

Blant kommunale samfunnsmedisinere er det økende frustrasjon, og rekrutteringssvikt har vi hatt i flere år. Mange av disse har vært enige i forslag om å endre regelverket slik at spesialiteten samfunnsmedisin kommer nærmere spesialiteten allmennmedisin, og slik at de kommunale samfunnsmedisinerne kan bli en integrert del av den lokale legegruppen. På tross av dette ble spesialitetsreglene i samfunnsmedisin nylig endret, og vi har nettopp fått startet opp den akademiske samfunnsmedisin.

Spesialitetene i allmennmedisin og den “kommunale” delen av samfunnsmedisin må slås sammen. I mange andre land er det et annet skille mellom allmenn- og samfunnsmedisin; den kommunale samfunnsmedisin regnes som en del av allmennmedisin, mens samfunnsmedisin begrenses til tilsynsmyndighetenes spesialitet. Slik bør det bli også i Norge.

Anbefalte artikler