Samfunnsmedisinen er død, leve allmennmedisinen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det har i mange år, og i ulike sammenhenger, vært tatt til orde for at noe må gjøres for å få en nærmere tilknytningmellom spesialitetene i allmenn- og samfunnsmedisin. Det er kommet meget positive tilbakemeldinger fra "de menige"allmenn- og samfunnsmedisinere på forslag om å slå sammen de to spesialitetene, men blant tillitsvalgtesamfunnsmedisinere har forslagene møtt motstand.

  Blant kommunale samfunnsmedisinere er det økende frustrasjon, og rekrutteringssvikt har vi hatt i flere år. Mange avdisse har vært enige i forslag om å endre regelverket slik at spesialiteten samfunnsmedisin kommer nærmerespesialiteten allmennmedisin, og slik at de kommunale samfunnsmedisinerne kan bli en integrert del av den lokalelegegruppen. På tross av dette ble spesialitetsreglene i samfunnsmedisin nylig endret, og vi har nettopp fått startetopp den akademiske samfunnsmedisin.

  Spesialitetene i allmennmedisin og den "kommunale" delen av samfunnsmedisin må slås sammen. I mange andre land erdet et annet skille mellom allmenn- og samfunnsmedisin; den kommunale samfunnsmedisin regnes som en del avallmennmedisin, mens samfunnsmedisin begrenses til tilsynsmyndighetenes spesialitet. Slik bør det bli også i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media