Mattis Dahl Åmotsbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mattis Dahl Åmotsbakken

Mattis Dahl Åmotsbakken
21.08.2018
Sentralstyremedlem Eivind Valestrand og NFA-leder Petter Brelin mener det haster med å få lengre og bedre praksis i primærhelsetjenesten for medisinstudenter. I mai fikk de drahjelp av et enstemmig...
Mattis Dahl Åmotsbakken
26.06.2018
Engasjerte delegater diskuterte tillit og medbestemmelse etter å ha sett tallenes klare tale fra medlemsundersøkelsen i sykehus. DEN NORSKE MODELLEN UNDER LUPEN: Arnt Olaf Storeng (t.v), Vetle...
Mattis Dahl Åmotsbakken
26.06.2018
Med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen som bakteppe, diskuterte landsstyret samarbeid og fremtidig utvikling av sykehusene på landsstyremøtets andre dag. SENTRALISERENDE TYNGDEKRAFT: Jon Helle...
Mattis Dahl Åmotsbakken
26.06.2018
President Marit Hermansen viet åpningstalen til landsstyret til å se fremover og understreket betydningen av Legeforeningens faglige stemme i møte med fremtidens helsepolitiske utfordringer. ÅPNET...
Mattis Dahl Åmotsbakken
12.06.2018
Dagsnytt 18-programleder Sigrid Sollund trollbandt både overleger og yngre leger med sitt foredrag om hersketeknikker på vårkurset i Bergen. SKRIVER OM HERSKETEKNIKKER: Sigrid Sollund holdt et...
Mattis Dahl Åmotsbakken
28.05.2018
Marit Hermansen advarte mot eskaleringen av et todelt helsevesen og fremhevet behovet for en nasjonal investeringsplan under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2018. PRIORITERER HELSE: Helse er...
Mattis Dahl Åmotsbakken
08.05.2018
Legeforeningen ga tydelige råd og innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité under høringen om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. FOKUS PÅ KVALITET: Det bør legges til rette for at...
Mattis Dahl Åmotsbakken
19.02.2018
Arbeidstilsynet setter søkelyset på vold mot helsepersonell i ny kampanje. VIKTIG KAMPANJE: Arbeidstilsynets kampanje er viktig både for legene og arbeidsgiver, mener Marit Hermansen. Foto: Arne...
Mattis Dahl Åmotsbakken
05.02.2018
Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten. POSITIVT: Det er gledelig at det er politisk vilje for...
Mattis Dahl Åmotsbakken
22.01.2018
For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet. GLADE SAMARBEIDSPARTNERE: Bent Høie flankert av Marit...
Mattis Dahl Åmotsbakken
08.01.2018
Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt av Stortinget i desember. GODT NYTT: Stortinget vedtok statsbudsjettet 12. desember. Sykehusene skjermes for ytterligere effektivisering. Foto: Thomas...
Mattis Dahl Åmotsbakken
27.10.2017
Kampen for det kollektive vernet fortsatte da Akademikerne Helse og Spekter møttes i Arbeidsretten 2. oktober. Konflikten står om sykehuslegenes arbeidstid. KOLLEKTIVT VERN: Sykehuslegene møter en...
Mattis Dahl Åmotsbakken
02.10.2017
Valgkampen viste en tverrpolitisk erkjennelse om at helse må prioriteres høyere på statsbudsjettene i årene fremover. Fasiten får vi når Erna Solbergs andre regjering legger frem neste års...
Mattis Dahl Åmotsbakken
18.09.2017
Legeforeningen og president Marit Hermansen mener helse må bli et satsingsområde for den nye regjeringen. MÅ SATSE PÅ HELSE: Den nye regjeringen må prioritere helsesektoren for å ruste det offentlige...
Mattis Dahl Åmotsbakken
26.06.2017
Etter en engasjert debatt om styringsmodellen i sykehusene, vedtok landsstyret å jobbe for å avvikle de regionale helseforetakene i neste stortingsperiode. DEBATT: Christian Grimsgaard (t.v.) og...
Mattis Dahl Åmotsbakken, Christine Rian Johannessen
10.01.2017
Han lovet å fjerne korridorpasientene, 12 milliarder friske midler og fritt behandlingsvalg. I januar holder helseminister Bent Høie (H) sin fjerde sykeshustale. SYKEHUSTALEN: 10. januar holdt...
Mattis Dahl Åmotsbakken
27.09.2016
– Politikerne bør lytte til befolkningens klare tale i årets budsjettforhandlinger og ruste helsetjenesten for fremtiden, sier Legeforeningens president Marit Hermansen. STATSBUDSJETTET 2017:...
Mattis Dahl Åmotsbakken
01.10.2013
Overlege og nytt sentralstyremedlem i Legeforeningen, Christian Grimsgaard, mener et solid restaureringsarbeid må til for å redde den offentlige helsetjenesten. Medlemmene er Legeforeningens styrke,...
Daniel Wærnes, Mattis Dahl Åmotsbakken
25.06.2013
Hege Gjessing innledet den helsepolitiske debatten, Sykehus for fremtiden, ved å etterlyse en åpen og demokratisk diskusjon om de mål, rammer og funksjoner fremtidens sykehus skal ha. Svein Harald...
Mattis Dahl Åmotsbakken
25.06.2013
Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene. Hans Petter Aarseth innledet fra Helsedirektoratet. Foto Stein...