()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  President Marit Hermansen viet åpningstalen til landsstyret til å se fremover og understreket betydningen av Legeforeningens faglige stemme i møte med fremtidens helsepolitiske utfordringer.

  ÅPNET LANDSSTYREMØTET: – Vi forvalter en stor tillit når vi organiserer 95 prosent av alle norske leger. Vi jobber for å…
  ÅPNET LANDSSTYREMØTET: – Vi forvalter en stor tillit når vi organiserer 95 prosent av alle norske leger. Vi jobber for å bevare den hver eneste dag, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

  Med Theodor Kittelsens velkjente maleri av Askeladdens skuende blikk mot horisonten i bakgrunnen, besvarte Hermansen tydelig sitt eget spørsmål om hva som er Legeforeningens Soria Moria.

  – En sterk offentlig helsetjeneste. En tydelig, faglig stemme i alle helsepolitiske spørsmål. En forening som fanger tidsånden og oppleves som viktig for våre medlemmer, sa Hermansen til en fullsatt landsstyresal på Soria Moria.

  Forvalter tillit og engasjement

  Forvalter tillit og engasjement

  Presidenten adresserte et historisk landsstyremøte. Aldri før har det vært flere påmeldte i Legeforeningens 132-årige historie. Hermansen, som er inne i sin andre presidentperiode etter gjenvalget i Ålesund, poengterte at Legeforeningen aldri må ta engasjementet for gitt.

  – I hele den vestlige verden er organisasjonsgraden på vei ned. Vi forvalter en stor tillit når vi organiserer 95 prosent av alle norske leger. Vi jobber for å bevare den hver eneste dag, sa presidenten.

  Hun fremhevet studentsatsingen, LIS-portal, Helselederskolen og kampanjen «Kloke valg» som gode eksempler på foreningens relevans og aktualitet for medlemmene og den faglige kvaliteten i helsetjenesten.

  Hermansen rettet samtidig en advarende pekefinger mot at den faglige integriteten stadig utfordres.

  – Helsedirektoratet har ikke fulgt de entydige rådene fra spesialitetskomiteene om å videreføre obligatoriske læringsmål i prosedyretunge fag. Det faglige engasjementet i saken har vist at vi går på barrikadene for faget vårt, væpnet med førstehåndskunnskap og praksis fra den kliniske hverdagen. Vi gir oss aldri!

  Må investere i fastlegeordningen

  Må investere i fastlegeordningen

  De alvorlige rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen ble viet mye oppmerksomhet av en engasjert Hermansen. Hun manet til videre handling for å berge en av de mest vellykkede ordningene i helsetjenesten.

  – Politikerne må begynne å forstå at gode helsetjenester har en pris. Det holder ikke med gode intensjoner og stortingsvedtak, omorganiseringer eller avlastning. Det må på plass kortere lister, sosialt sikkerhetsnett, hjelp ved oppstart og en levelig arbeidshverdag, var hennes klare oppfordring til politikerne fra talerstolen.

  Etterlengtet gjennomslag etter tidenes lengste sykehusstreik

  Etterlengtet gjennomslag etter tidenes lengste sykehusstreik

  Presidenten omtalte også tidenes lengste sykehusstreik og det etterlengtede gjennomslaget for rullerende vaktplaner i legers tariffavtale.

  – Vi avtalefestet kollektivt rullerende arbeidsplaner og at gravide i siste trimester får vaktfritak. Til tross for en stadig sterkere individualisering av arbeidslivet, viser denne nye avtalen at kampvilje og felleskap fortsatt nytter. Det ble en seier for partssamarbeidet og pasientsikkerheten, poengterte Hermansen, som samtidig benyttet anledningen til å takke alle som bidro under den krevende streiken.

  – Jeg er stolt og takknemlig over å representere dere, avsluttet Hermansen til kraftig applaus fra landsstyret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media