Sykehusplan under lupen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen som bakteppe, diskuterte landsstyret samarbeid og fremtidig utvikling av sykehusene på landsstyremøtets andre dag.

  SENTRALISERENDE TYNGDEKRAFT: Jon Helle etterlyste «nøklene» til gode livsvilkår også for de små og mellomstore sykehusene…
  SENTRALISERENDE TYNGDEKRAFT: Jon Helle etterlyste «nøklene» til gode livsvilkår også for de små og mellomstore sykehusene. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

  Overlegeforeningens leder, Jon Helle, inntok talerstolen som første innleder til debatten. Of-lederen startet med å peke på tidens melodi.

  – Den har en sentraliserende tyngdekraft. Med verdensbrillene på, er sentralisering og urbanisering en global megatrend. I Norge ser vi kommunesammenslåing, regionreform og politireformen for å nevne noe, sa Helle.

  Han trakk frem landsstyrevedtaket fra 2015 i Trondheim og stilte to grunnleggende spørsmål til refleksjon for den kommende debatten.

  – Hvor er vi nå? Hvem har nøk­le­ne til gode livs­vil­kår også for de små og mel­lom­sto­re sy­ke­hu­se­ne? Vi kan aldri kompromisse med kvalitet. Antallet senger forklarer ikke alene kvalitet, se Helle og la til at han så fram til de­bat­ten både i dag og se­ne­re om hvil­ke nøk­ler som skal bru­kes for åpne dø­re­ne for små og mel­lom­sto­re sy­ke­hus

  Suksesshistorie fra Vestlandet

  Suksesshistorie fra Vestlandet

  Landsstyret fikk høre en suksesshistorie fra Vestlandet, da neste innleder fortalte hvordan Haukeland og Voss sykehus hadde lyktes med oppgaveoverføring. Olav Lødemel, påtroppende direktør ved Voss sjukehus, delte sine praktiske erfaringer om ledelse og samarbeid mellom de to sykehusene.

  Den påtroppende direktøren understreket betydningen av gode systemer og samarbeid for å sikre god oppgaveoverføring og rekruttering mellom Haukeland og Voss.

  – Vi har hatt en lokalsykehusstrategi siden 2005. Skriftlige avtaler om utveksling av personell er viktig. Det handler om tillit mellom fagmiljøene på Voss og Haukeland. Jeg ønsker meg ansatte som kan jobbe begge steder, sa Lødemel.

  En byråkrats bekjennelser

  En byråkrats bekjennelser

  Siste innleder på programmet, Andreas Moan, var en av hovedarkitektene bak den nåværende sykehusplanen. Som spesialrådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet var han svært delaktig i utformingen av planen og skisserte hvordan store og små sykehus skulle jobbe sammen.

  Moan delte sine erfaringer fra det omfattende arbeidet bak Norges første nasjonale sykehusplan. Han trakk frem tanken om «sykehus i team» og et førende spørsmål for arbeidet med planen.

  – Hvorfor samler vi ikke kompetanse rundt pasientene i stedet for å sende dem mellom oss? Sykehusene er nødt til å samarbeide, fordi pasientene trenger det. Samarbeid på tvers har også potensial til å være bra for fagfolkene, poengterte Moan.

  Erfaringer fra sykehuskorridorene

  Erfaringer fra sykehuskorridorene

  Arbeidet med den neste nasjonale helse- og sykehusplanen begynner i 2018 og skal vedtas av Stortinget neste år. Den skal være gjeldende for perioden 2019 til 2022. Planen vil legge overordnede føringer for hvordan spesialisthelsetjenesten organiseres og driftes de neste fire årene.

  Landsstyret har satt temaet på dagsorden for å utvikle Legeforeningens innspill til den nye planen. Innlederne fikk høre engasjerte delegater fra talerstolen, som delte sine erfaringer fra hele sykehus-Norge og kom med innspill til hva som bør vektlegges i den neste fireårsperioden.

  En gjennomgående tilbakemelding fra delegatene var betydningen av mer forpliktende samarbeid mellom store og små sykehus, klare avtaler for oppgaveoverføring og utveksling av personell, reell stedlig ledelse og bevaring av fagmiljø ved mindre sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media