– Legene må involveres i forbedringsarbeid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen ga tydelige råd og innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité under høringen om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

  FOKUS PÅ KVALITET: Det bør legges til rette for at flere leger kan jobbe med kvalitetsarbeid. Foto: Thomas Barstad Eckhoff…
  FOKUS PÅ KVALITET: Det bør legges til rette for at flere leger kan jobbe med kvalitetsarbeid. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  Høringen om regjeringens årlige melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet ble gjennomført 26.februar.

  President Marit Hermansen understreket betydningen av tiltak for bedre koordinering mellom tjenestetilbydere i primærhelsetjenesten for å sikre god kvalitet.

  – Legeforeningen har over tid pekt på at en tydelig medisinskfaglig linjeledelse vil bidra til en mer samordnet helsetjeneste, at ressursene prioriteres riktigere, og at vi får mer kostnadseffektive og likeverdige tjenester i hele landet, sa Hermansen til komiteen.

  Manglende medisinskfaglig ledelse

  Manglende medisinskfaglig ledelse

  Med seg på papiret hadde hun et eksempel til etterfølgelse.

  – Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og fysioterapeutene har gått sammen for å se på mulighetene for bedre og mer systematisk oppfølging av felles pasientgrupper med symptomer fra muskel og skjelett-system og med høy risiko for langvarig arbeidsuførhet. Dette prosjektet er et godt initiativ og kan ses på som et botemiddel på manglende medisinskfaglig ledelse i kommunene, sa Hermansen.

  Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken. 2017-meldingen vektlegger at bedre kvalitet og pasientsikkerhet skal sikres gjennom å utvikle pasientens helsetjeneste, forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene og redusere uberettiget variasjon.

  Advarte mot manglende åpenhet

  Advarte mot manglende åpenhet

  Med seg i høringen hadde presidenten styremedlem i Yngre legers Forening, Clara Bratholm og leder i Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, Christian Tappert.

  Bratholm advarte mot manglende åpenhet i sykehusene og konsekvensene for pasientsikkerheten.

  – Vi vet at det er en sammenheng mellom kvalitet i pasientbehandling og arbeidsbelastning. Det er allerede godt dokumentert at utbrenthet og fryktkultur utgjør en vesentlig risiko for pasientsikkerheten. Arbeidet for å avdekke fryktkultur må styrkes, sa Bratholm til en lydhør komité.

  Christian Tappert ga honnør til meldingens fokus på variasjon i helsetjenestene. Samtidig rettet han en klar oppfordring til Regjeringen om at de må legge til rette for at legene blir kjent med grunnleggende metodikk og praktisk bruk av denne i forbedringsarbeid.

  – Legene må involveres i forbedringsarbeid både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette er også en av konklusjonene i de eksterne vurderingene av Pasientsikkerhetsprogrammet som er gjort hittil. Regjeringen burde legge til rette for at flere leger kan jobbe med kvalitetsarbeid uten at det går på bekostning av ressurser til den direkte pasientbehandlingen, sa en engasjert Tappert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media