Martin Steinbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martin Steinbakk

Gunnar Skov Simonsen, Hanne-Merete Eriksen, Martin Steinbakk
13.11.2017
Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens må bekjempes både nasjonalt og globalt, både hos mennesker og dyr...
Marius Trøseid, Martin Steinbakk
17.01.2008
I 1997 startet et større utbrudd av kikhoste i Norge, særlig blant ungdom og voksne ( 1 ). Økningen sammenfalt med innføring av serologisk diagnostikk, som er betydelig mer sensitivt enn dyrking. Mer...
Sheraz Yaqub, Jørgen V. Bjørnholt, Kjell B. Hellum, Martin Steinbakk, Asle E. Enger
16.12.2004
Det finnes om lag 350 000 huskatter og omtrent 300 000 hunder i Norge. Bare i Oslo-området finnes i tillegg minst 10 000 hjemløse katter ( 1 ). Det finnes ingen sikre tall for antall kattebitt i...
Even Heir, Solveig Langsrud, Maan S. Sidhu, Martin Steinbakk
10.11.2001
Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. Utstrakt bruk av antibiotika og den økende bruken av bredspektrede antibiotika er de viktigste årsakene til denne utviklingen (1). Biocider i...
Jan-Erik Berdal, Martin Steinbakk
28.08.2003
Fremmedlegemer som karproteser øker bakteriers sykdomsfremkallende evne blant annet ved å redusere størrelsen på det inokulatet som er nødvendig for å gi infeksjon. De gir også lavvirulente bakterier...
Susanne Gjeruldsen Dudman, Marius Trøseid, Tom Øystein Jonassen, Martin Steinbakk
26.01.2006
En 65 år gammel mann med kronisk obstruktiv lungesykdom og kjent kronisk lymfatisk leukemi hadde den senere tid fått behandlingsresistent leukemi. Han ble innlagt på grunn av feber, dyspné og...