Martin Steinbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for laboratoriemedisin

Seksjoner for mikrobiologi

Sykehuset Østfold

Han har bidratt med tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Martin Steinbakk er spesialist i medisinsk mikrobiologi og overlege.

Artikler av Martin Steinbakk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media