Martin Kurz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Martin Kurz er spesialist i nevrologi, professor II ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, seksjonsoverlege ved Nevrosenteret, Stavanger universitetssjukehus og leder i Norsk hjerneslagforening.

Artikler av Martin Kurz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media