Mårten Sandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mårten Sandberg

William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.05.2017
Vi setter pris på det store engasjementet som vårt innlegg om prehospital torakotomi i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 har skapt ( 1 ). Søreide og medarbeidere er i sitt innlegg ( 2 ) kritiske til...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.02.2017
Kaljusto og medarbeidere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har publisert en studie som viste utfallet hos pasienter med penetrerende hjerteskade i perioden 2001 – 10 ( 1 ). De identifiserte 60...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard cardiopulmonary resuscitation (CPR) is ineffective for treating traumatic cardiac arrest. The mortality of patients whose vital signs fail at the scene of injury and are brought to hospital...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard hjerte-lunge-redning er ineffektivt ved traumatisk hjertestans. Pasienter som mister livstegn på skadestedet, og som bringes til sykehus under pågående hjerte-lunge-redning, har tilnærmet...
Mårten Sandberg, Anders Nakstad, Per Kristian Hyldmo
25.09.2008
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 ble retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader, basert på tilsvarende fra USA, presentert ( 1 ). Retningslinjene er meget velkomne, men noen...
Johan Ræder, Mårten Sandberg
05.01.2006
Anestesiens fire søyler: anestesi, akuttmedisin, smertebehandling, intensivmedisin. Foto Johan Ræder og Norsk Luftambulanse Anestesiologi er et ungt fag i Norge, den første anestesilegestillingen ble...
Mårten Sandberg
22.04.2004
Sundnes, Knut Ole Birnbaum, Marvin L. Health disaster management Guidelines for evaluation and research in the Utstein style. Volume I. Conceptual framework of disasters. 177 s, tab, ill. Madison:...