Marius Myrstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har vært hovedansvarlig for idé, utforming og design av studien, datainnsamling, analyse av data, tolking av data, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Marius Myrstad er ph.d., spesialist i indremedisin og geriatri og overlege.

Artikler av Marius Myrstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media