Marius Myrstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering

og

Forskningsavdelingen

Bærum sykehus

Vestre Viken

Han har bidratt med førsteutkast og utarbeiding/revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendte manusversjon.

Marius Myrstad er ph.d., spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og postdoktor/forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marius Myrstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media