Over ett år med korona – igjen er faget svaret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er aldri så stolt som når kolleger fronter både spiss og bredde i faget.

  Min fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. Den oppgaven blir enda tydeligere når krisen rammer. Legeforeningen har gjennom pandemien kjempet for medlemmenes sikkerhet, rettigheter og rammevilkår. Noen ganger skjer det for lukkede dører, men som regel lirker vi – og av og til for åpen mikrofon. Fra første stund har ambisjonen vært å påvirke der beslutningene tas til beste for våre medlemmer – og dermed til det beste for pasientene og resten av helsetjenesten.

  Sikkerheten til helsepersonell har vært viktigst. I starten av pandemien var mangelen på smittevernutstyr prekær. Vi presset på for å få tilgang til nødvendig utstyr for hele helsetjenesten, samt mer åpenhet om fakta. Vi kunne ikke akseptere mangelfull beskyttelse. Derfor satte vi foten ned og fikk endret retningslinjene. I den senere tid har tilgang til vaksiner for helsepersonell hatt høy aktualitet. Vi har siden den første vaksinen ankom landet, jobbet for at helsepersonell skal være beskyttet i møte med viruset. Vår innsats var utslagsgivende for at rundt 80 prosent av helsepersonell var vaksinert i løpet av mars – som også var EUs anbefaling.

  Pandemien har brakt med seg store og små utfordringer for alle våre medlemmer. Vi har bistått med rådgiving om avtaler, permisjonsregler og kompensasjonsordninger. De tillitsvalgte har med solid juridisk bistand forhandlet lokale og sentrale koronaavtaler og fått gjennom viktige koronatakster og karantenekompensasjon. Vi har også fått godkjent covid-19 som yrkessykdom. Vi har vært et viktig og effektivt bindeledd mellom beslutningstakerne og tjenesten.

  Aldri er jeg så stolt som når kolleger fronter både spiss og bredde i faget. Kommuneoverlegene – våre nye kjendiser – har virkelig kjempet kampen mot viruset gjennom TISK-arbeidet (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) i kommunene, med uvurderlig innsats fra mikrobiologene på sykehuset. Avtalespesialistene snur seg rundt og sikrer pasientene nødvendige undersøkelser, til tross for manglende støtte. Intensivlegene kjemper for hvert enkelt liv under trange kår. Hematologene hiver seg rundt når katastrofen rammer i kjølvannet av vaksinering. Våre kolleger i FHI og Helsedirektoratet jobber mot klokka på oppdrag etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og fastlegene sitter bøyd over listene med risikopasienter som skal vaksineres kveld etter kveld. Jeg kunne nevnt alle 46 spesialitetene. Alle har vi kjent på trykket og presset. Og alle har vi vendt oss til faget og søkt etter løsning. Jeg er stolt på fagets vegne.

  Takk for at dere står på dag og natt for å ivareta befolkningens trygghet og pasientenes helse. Nå er kollegialt samhold og godt arbeidsmiljø viktigere enn noen gang. Dere har Legeforeningen – og hele befolkningen – i ryggen. Vi står samlet. Fellesskapet gjør oss sterkere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media