Velkommen til landsstyremøte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsepolitisk debatt, diskusjon om sykehusbygg og valg av ny president og sentralstyre er noe av det som står på programmet når Legeforeningens øverste organ nå samles.

  Første uka i juni «åpnes dørene» til et nytt landsstyremøte. Årets landsstyremøte har aldri representert flere leger enn nå – fordi foreningen vokser og vi får stadig flere medlemmer.

  I skrivende stund har sentralstyret med vemod bestemt av møtet blir digitalt. Jeg må innrømme at jeg ønsket og håpet på å møte dere fra en ekte talerstol og kunne se utover en sal av gode kolleger. Men vi er godt forberedt, og det viktigste er at vi får til gode diskusjoner, tar viktige valg og setter retning for denne flotte foreningen de kommende to årene.

  Midt i denne digitale koronatilværelsen, er hverdagen for mange av dere nesten som før, fordi det meste av helsetjenester må gjøres på stedet. Likevel opplever mange en økt belastning fordi alt er litt tyngre, og det er fortsatt et etterslep som skal ivaretas. Det er likevel en verdi å kunne gå på jobb og være sammen med kolleger; det er det nok mange som har tenkt og følt på dette året.

  Om hverdagen i Helse-Norge er lik seg, har foreningslivet endret seg siste året. Det er krevende å være tillitsvalgt i koronatider. Vi har færre møteplasser, men samtidig flere møtepunkter. Pandemien har brakt med seg nye måter å samarbeide på som vi i noen grad skal ta med videre. Samtidig står det veldig klart for meg at vi trenger de vanlige møteplassene også. Vi trenger steder å hente energi, entusiasme og engasjement, skal vi holde oppe drivkraften hos oss alle. Post korona må vi hente ut det beste av begge verdener.

  Uansett møteform, er landsstyret en milepæl i Legeforeningens årshjul. Landsstyret er foreningens øverste organ, og det er med stor ydmykhet sentralstyret legger fram sakene i møtet. Årets helsepolitiske debatt vil samle de sentrale helsepolitikerne. Det knytter seg ekstra spenning til årets debatt, fordi vi kan regne det som en tjuvstart på valgkampen. Overskriften er «helse og trygghet først», og politikerne må konkretisere hvordan de skal få til et taktskifte for en framtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste. 

  Men høydepunktet på dette landsstyremøtet er valg av ny president og nytt sentralstyre. Det er valg i hele Legeforeningen i år, og mange nye tillitsvalgte og nye styrer har fått tillit og er klare for å ta fatt 1. september. Det har vært stor oppslutning om årsmøtene i foreningsleddene, og mange har ønsket å stille til valg. Så også til de sentrale posisjonene i Legeforeningens ledelse. Jeg er helt sikker på at det gamle jungelordtaket også denne gang holder stikk; Landsstyret har alltid rett, gjør alltid kloke valg og gjør aldri feil. Godt møte!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media