Marit Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
25.03.2019
Leger vil ledes godt. Da må vi også legge til rette for god ledelse. Legeforeningen skal arbeide for rammevilkårene, ledelsesfaget og utviklingsmulighetene for helseledere. Jeg vil slå et slag for de...
Marit Hermansen
11.03.2019
Det skal ikke mye til for å få til gode endringer. Små grep som varer, er viktigere enn å kutte ut alt som er godt. «Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser», sa Oscar Wilde. Ja, det er lett å la seg...
Marit Hermansen
25.02.2019
Det er en prekær mangel på spesialister ute i tjenesten, og det tar minst seks år å utdanne en spesialist. Helseministeren har nå fått råd både fra Legeforeningen og Helsedirektoratet om at det...
Marit Hermansen
11.02.2019
Granavolden-erklæringen er et klargjørende og godt dokument når vi skal gå i dialog om utvikling av helsetjenesten de kommende årene. Vi skal bruke dialogen og vår faglige styrke for å sikre en sterk...
Marit Hermansen
28.01.2019
For første gang får vi en egen utredning om prioriteringer i primærhelsetjenesten. Nå forventer vi åpne og gode diskusjoner om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – og verktøy...
Marit Hermansen
14.01.2019
25 år etter at første spadetak ble tatt vil Legenes hus i 2020 fremstå som nytt og fremtidsrettet. Legenes hus skal være et sted som alle medlemmene er stolte av, og et bygg som inviterer til læring...
Marit Hermansen
10.12.2018
En samlet forening er en sterk forening. 2018 har vist at mål nås gjennom felles innsats. Jeg vil kjempe for at 2019 også blir et år for sterkt samhold og aktivt foreningsarbeid! Alle har vi kikket...
Marit Hermansen
26.11.2018
Engasjementet for en atomvåpenfri verden er fortsatt stort. ICANs arbeid for verdensfred gjennom å forby atomvåpen, er like viktig i dag. Alfred Nobel valgte å gi oppgaven med å dele ut fredsprisen...
Marit Hermansen
13.11.2018
Det er lurt å planlegge for framtida. Samtidig er det så vanskelig. Hva vet vi om teknologien i 2035? Hvilke sykdommer blir vanligst? Hvor bor folka? Hvilke medisinske sannheter har...
Marit Hermansen
30.10.2018
En styrket og fornyet fastlegeordning blir ikke til over natten. Samtidig er det svært viktig å igangsette strakstiltak underveis for å gi håp til de mange fastlegene som st...
Marit Hermansen
15.10.2018
Nyttårsforsetter har gitt mange inspirasjon. Stopptober gir en ny anledning til gode forsetter. Leger står i en unik posisjon til å støtte og motivere de som ønsker å slutte med tobakk...
Marit Hermansen
01.10.2018
Statsbudsjettet må sikre helsepersonell gode rammevilkår for å kunne gi den beste helsehjelpen. Det er god prioritering – for helsetjenesten, pasientene og samfunnet. 8. oktober presenterer...
Marit Hermansen
13.09.2018
Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette...
Marit Hermansen
03.09.2018
Rakner fastlegeordningen, vil det få store konsekvenser for hele helsetjenesten. Fastlegeordningen er i krise. Over hele landet melder kommuner om sprengt kapasitet og store problemer med å...
Marit Hermansen
21.08.2018
Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, og glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene. August bringer fuktige netter og gule åkre – og blanke ark for...
Marit Hermansen
26.06.2018
Legeforeningen er en forening for alle leger. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet. Oslo viste seg fra sin beste side, da landsstyret samlet...
Marit Hermansen
12.06.2018
GDPR vil ikke innebære store endringer for hvordan vi forholder oss til journalførte opplysninger. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene. Innboksen...
Marit Hermansen
28.05.2018
Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted, og det er en like stor glede – hver gang – å ønske velkommen til tillitsvalgte fra alle kanter av landet og alle deler av faget vårt. Her...
Marit Hermansen
08.05.2018
Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk. Hva betyr...
Marit Hermansen
17.04.2018
Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene. Våren er forhandlingstid, og lønnsoppgjøret er allerede i...