Marit Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Halvorsen

Bjørn Torgrim Ramberg, Marit Halvorsen, Reidun Førde, Ole Herman Ambur, Anne Inger Helmen Borge
15.08.2019
Co-authorship is crucial for earning merit and has academic, social and financial implications. This notwithstanding, it is understood and practised in different ways. A correct interpretation of...
Bjørn Torgrim Ramberg, Marit Halvorsen, Reidun Førde, Ole Herman Ambur, Anne Inger Helmen Borge
08.08.2019
Medforfatterskap er viktig for merittering og har akademiske, sosiale og økonomiske implikasjoner. Likevel er både forståelse og praksis ulik. En riktig tolkning av kriterium 2 i Vancouver-...
Marit Halvorsen
11.09.2003
Cato den eldre huskes evig for ordene som alltid avsluttet hans taler: Forøvrig mener jeg Kartago bør ødelegges. Jeg har ingen ambisjoner om å erindres som Cato, men jeg har lært av hans standhaftige...
Marit Halvorsen
30.01.2002
Av og til støter man på pasienter som nekter å motta medisinsk behandling, selv om behandlingen er sterkt indisert, kanskje livsnødvendig. Ofte skyldes nektelsen at pasienten har en mental svekkelse...
Marit Halvorsen
20.11.2002
Legens taushetsplikt er en grunnleggende del av yrkesutøvelsen. Dette gjenspeiles i den tydelige regelen om taushetsplikten i helsepersonelloven § 21. Bestemmelsen pålegger helsepersonell en aktiv...
Marit Halvorsen
10.06.2001
Snart feirer jeg jubileum: Hjemmehemodialyse nummer 150. Det er på tide å sende en liten melding ut i verden om dette prosjektet, som har gjort det mulig for meg å gjenvinne noe av kontrollen med...
Marit Halvorsen
10.03.2001
Pasientrettighetsloven inneholder i kapittel 2 Rett til helsehjelp fem paragrafer som beskriver hvilke rettigheter pasienter har til å få den helsehjelpen de trenger. En ”rettighet” må her forstås...
Marit Halvorsen, Birger Stuevold Lassen
20.04.2001
Medisinsk forskning som baserer seg på deltakelse fra forsøkspersoner, forutsettes å følge de regler som gjelder, bl.a. om samtykke til deltakelse i prosjektet. Slike regler finnes på flere nivåer...
Marit Halvorsen
10.01.2001
Lovens formål er å ”bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme...
Marit Halvorsen
12.11.2013
Forhenværende statssekretær Robin Kåss tillegger meg de underligste synspunkter. Hvordan han greier å lese ut av min kronikk at jeg foreslår å «fjerne budsjettrammer, og gå over til å styre gjennom...
Marit Halvorsen
29.10.2013
Selvsagt er helsetjenesten ikke politisk nøytral. Men Charlotte Haugs leder i Tidsskriftet nr. 16/2013 illustrerer fint hvorfor mange etterlyser ny helsepolitisk tenkning ( 1 ). Hennes artikkel...
Marit Halvorsen
17.09.2013
Hvilke diagnostikk- og behandlingsmetoder som skal tilbys av den offentlige helsetjenesten, følger av lovgivningen om innbyggernes rettigheter. Beslutninger om helsetjenestens omfang tilhører det...