Marianne Arnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Arnestad

Erik Sveberg Dietrichs, Marianne Arnestad, Jan Thore Mellem, Pål Brennhovd
08.07.2019
I 2018 omkom 23 personer i fritidsbåtulykker. Vi mener at mange av ulykkene kunne ha vært unngått. Mellom 2008 og 2017 mistet 367 personer livet i fritidsbåtulykker. Statens...
Marianne Arnestad, Torleiv Ole Rognum
26.08.2004
Bjørn Bjorvatn kommenterer i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 ( 1 ) vår artikkel om betydningen av sykdom, ruspåvirkning og selvmord blant bilførere i Tidsskriftet nr. 7/2004 ( 2 ). Vi er kjent med at...
Trine Brevig, Marianne Arnestad, Jørg Mørland, Kari Skullerud, Torleiv Ole Rognum
01.04.2004
I 1999 var 47 % av de som omkom i trafikken bilførere ( 1 ). En del av ulykkene disse førerne forårsaker, rubriseres som uforklarlige ut fra trafikkbildet og vitnebeskrivelser. Man antar at slike...
Marianne Arnestad
20.11.2002
Plutselig uventet spedbarnsdød (krybbedød) ble redusert med 3/4 i Norge i begynnelsen av 1990-årene. Likevel er krybbedød fremdeles den vanligste årsak til død etter nyfødtperioden. Hensikten med...
Kristina Hermann Haugaa, Knut Erik Berge, Andreas Früh, Ole-Gunnar Anfinsen, Marianne Arnestad, Maria Hallerud, Knut Gjesdal, Trond P. Leren, Jan Peder Amlie
20.10.2005
Kardiale kanalopatier er et samlebegrep på dysfunksjon av kanalproteiner i myokard som kan føre til maligne ventrikulære arytmier og plutselig død. Kliniske tilstander forårsaket av...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Arne Stray-Pedersen, Marianne Arnestad, Åshild Vege, Lisbeth Sveum, Torleiv Ole Rognum
03.11.2005
Det har lenge vært diskutert om spedbarn som sover sammen med foreldrene har økt risiko for krybbedød ( 1 ). Forekomsten av krybbedød i Norge har etter kampanjen mot mageleie falt dramatisk fra 142...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...