Marianne Arnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marianne Arnestad er dr.med. og spesialist i klinisk farmakologi. Hun er seksjonsleder og overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Marianne Arnestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media