Maria Averina

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Averina

Jan Brox, Maria Averina, Sandra Huber
24.06.2020
Stoffer som virker som hormonhermere, finnes både i vårt økosystem og i vår egen organisme. De har svært uheldige virkninger. Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer som finnes i...