Maria Averina

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Averina

Anne-Lise Bjørke-Monsen, Sandra Huber, Maria Averina, Jan Brox, Bjørn J. Bolann
18.02.2021
Tran inneholder miljøgifter i varierende grad. Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn...
Jan Brox, Maria Averina, Sandra Huber
24.06.2020
Stoffer som virker som hormonhermere, finnes både i vårt økosystem og i vår egen organisme. De har svært uheldige virkninger. Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer som finnes i...