Maria Averina

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Maria Averina er spesialist i medisinsk biokjemi, avdelingsoverlege ved Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er styremedlem i interessegruppen Miljøgifter og folkehelse.

Artikler av Maria Averina
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media