Per Lund-Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Lund-Johansen

Per Lund-Johansen
12.02.2009
I Tidsskriftet nr. 1/2009 så jeg til min glede at medisinstudenter reagerer på at landets største krefthospital fortsatt selger tobakk i rikholdig utvalg fra kiosken ( 1 ). Gjennom et langt liv med...
Per Omvik, Per Lund-Johansen
20.05.2004
Fra 1.1. 2004 gjelder nye refusjonsforskrifter, fastsatt av Helsedepartementet. De innebærer at tiazid skal forskrives som første medikament ved behandling av hypertensjon. Andre legemidler kan først...
Sverre Erik Kjeldsen, Jan Otto Syvertsen, Per Lund-Johansen, Per Hildebrandt, Lennart Hansson
30.04.2001
I løpet av de siste år har resultatene fra tre store studier, STONE (1), SYST-EUR (2) og SYST-CHINA (3), vist at behandling av hypertensjon med kalsiumantagonister (dihydropyridiner) reduserer...
Sigurd H. Seim, Per Lund-Johansen, Kjell Haug, Lorentz M. Irgens, Kjell Johansen, Dag H. Søvik, Grete Strand, Grete Strand
10.01.2001
Minneord Alexander Malthes pris utdelt Dr.med. Dag E. Undlien (f. 1964) ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet har fått Alexander Malthes pris på 100 000 kroner for fremragende...
Sverre E. Kjeldsen, Per Lund-Johansen
09.02.2016
Målet i dagens retningslinjer for behandling av hypertensjon er systolisk blodtrykk < 140 mm Hg. Forfatterne bak SPRINT-studien mener målblodtrykket bør senkes til < 120 mm Hg. Dette har vi...