Liv Mundal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Mundal

Liv Jorunn Mundal
02.02.2017
Mennesker med familiær hyperkolesterolemi har signifikant høyere kardiovaskulær mortalitet i alle aldersgrupper under 70 år sammenlignet med den generelle norske befolkning. Liv Jorunn Mundal. Foto:...
Inger Asmussen, Liv Mundal
10.08.2000
Fylkessjukehuset i Lærdal har et patientgrundlag på 25 000. Medicinsk afdeling har 25 senge samt rådighet over 8 intensivpladser. Der var i 1998 1 400 indlæggelser med 8 226 liggedage, gennemsnitlig...
Inger Asmussen, Liv Mundal
30.09.2000
Pga. vesentlige feil oppstått under redigeringen av dette innlegget i Tidsskriftet nr. 18/2000 trykkes det på nytt.
Inger Asmussen, Liv Mundal
30.09.2000
Fylkessjukehuset i Lærdal har et patientgrundlag på 25 000. Medicinsk afdeling har 25 senge samt rådighed over intensivpladser. Der var i 1998 1 400 indlæggelser med 8 226 liggedage, gennemsnitlig...
Liv Mundal, Mirza Sarancic, Leiv Ose, Per Ole Iversen, Jens-Kristian Borgan, Marit B. Veierød, Trond P. Leren, Kjetil Retterstøl
16.06.2015
Til tross for kolesterolsenkende medikamenter har pasienter med familiær hyperkolesterolemi signifikant høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer i aldersgrupper under 70 år sammenliknet med...