Lise Mørkved Helsingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Mørkved Helsingen

Lise Mørkved Helsingen
25.08.2015
One can say something about most things, but the way one says it is crucial Photo: Sturlason Foto I have been employed as deputy editor of the Journal of the Norwegian Medical Association for one...
Lise Mørkved Helsingen
28.10.2014
Risikoen for cerebral parese øker med grad av slektskap til det rammede familiemedlem. De tre norske forskerne bak studien. Fra venstre Mette C. Tollånes (foto: Frank Tollånes),...
Lise Mørkved Helsingen
28.10.2014
Foreldres oppfatning av barnas vekt har endret seg de siste tiårene. Illustrasjonsfoto: Ralf Hirschberger/NTB scanpix Overvekt er et økende helseproblem over hele verden, det gjelder også barn og...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Behandling med betablokkere gir ikke færre dødsfall hos hjertesviktpasienter med atrieflimmer sammenliknet med placebo. Førsteforfatter Dipak Kotecha og medforfatter Thomas von...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Etter konservativ behandling er det lav risiko for reinnleggelse og akutt operasjon. Akutt divertikulitt kan få et alvorlig forløp, og noen pasienter kan få flere tilbakefall. I enkelte land...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Høydose influensavaksine kan bedre beskyttelsen mot influensa hos eldre. Illustrasjonsfoto: Science photo/NTB scanpix Svekket immunforsvar hos eldre gir økt risiko for komplikasjoner ved influensa og...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Ny studie, med bidrag fra Norge, viser at dyp hjernestimulering virker godt mot cervikal dystoni. Inger Marie Skogseid og Jon Ramm-Pettersen. Foto: Nadja Anette Myrvik Kvernmo Cervikal dystoni, ogs...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Ny nordisk studie viser at blodoverføring til pasienter med sepsis kan halveres. Britt Sjøbø (til venstre) og Anne Berit Guttormsen som er medforfattere av artikkelen. Foto: Kari...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Få gravide bruker benzodiazepiner og z-hypnotika i Norge, og det ble brukt mindre under graviditet enn før og etter svangerskapet. Marte Handal (til venstre), Brit Solvor Riska og...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Daglig inntak av gluten i spedbarnsalder reduserer ikke risikoen for å utvikle cøliaki før treårsalder. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Cøliaki forekommer hos 1 – 3 % av...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Det var ingen forskjell i overlevelse etter henholdsvis tyreoidektomi og lobektomi ved papillær thyreoideakreft i en ny amerikansk registerstudie. Papillær thyreoideakreft utgjør om lag 90 % av alle...
Lise Mørkved Helsingen
25.11.2014
Bruken av vakuumaspirasjon etter ufullstendig abort i Malawi er gått ned de siste årene. Førsteforfatterne Maria Lisa Odland (til venstre) og Hanne Rasmussen sammen med dr. Ursula...
Lise Mørkved Helsingen
25.11.2014
Fast føde gir mindre kvalme, kortere liggetid og raskere luftavgang enn flytende kost etter kolorektal kirurgi. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Tidligere var man forsiktig med mat etter...
Lise Mørkved Helsingen
24.02.2015
Selv om hurtigtestene for gruppe A-streptokokker er relativt nøyaktige, bør de ikke brukes ukritisk. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Halsinfeksjon er en hyppig tilstand i allmennpraksis, men...
Lise Mørkved Helsingen
24.02.2015
Stormorkens syndrom ble beskrevet første gang i 1985. Nå har amerikanske og norske forskere funnet mutasjonen som forårsaker syndromet. I 1985 beskrev professor Helge Stormorken ved Institutt for...
Lise Mørkved Helsingen
24.02.2015
Pasienter med type 1-diabetes og god glykemisk kontroll har dobbelt så høy risiko for død sammenliknet med parede kontrollpersoner. I Norge er det rundt 25 000 personer med type 1-diabetes. I en stor...
Lise Mørkved Helsingen
02.06.2015
En tredel av dem som ble registrert med rumpert abdominalt aortaaneurisme i Stavanger-området over en 12-årsperiode, overlevde. Av dem som ble operert, overlevde om lag halvparten. Fra...
Lise Mørkved Helsingen
02.06.2015
En ny studie, med bidrag fra Norge, viser at normal DNA-variasjon har sammenheng med størrelsen til spesifikke hjernestrukturer hos friske og ved nevropsykiatrisk sykdom. Fra venstre: Ole A...
Lise Mørkved Helsingen
02.06.2015
En femdel av kvinner med hypertensive svangerskapskomplikasjoner i første svangerskap vil få det på nytt ved neste graviditet, men ofte i mildere grad. Artikkelens fø...
Lise Mørkved Helsingen
24.03.2015
En svensk studie har undersøkt om barn med akutt appendisitt uten perforasjon kan behandles med antibiotika alene. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Akutt appendisitt er den vanligste årsaken...