Lise Mørkved Helsingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Mørkved Helsingen

Lise Mørkved Helsingen
25.08.2015
One can say something about most things, but the way one says it is crucial Photo: Sturlason Foto I have been employed as deputy editor of the Journal of the Norwegian Medical Association for one...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Det var ingen forskjell i overlevelse etter henholdsvis tyreoidektomi og lobektomi ved papillær thyreoideakreft i en ny amerikansk registerstudie. Papillær thyreoideakreft utgjør om lag 90 % av alle...
Lise Mørkved Helsingen
25.11.2014
Bruken av vakuumaspirasjon etter ufullstendig abort i Malawi er gått ned de siste årene. Førsteforfatterne Maria Lisa Odland (til venstre) og Hanne Rasmussen sammen med dr. Ursula...
Lise Mørkved Helsingen
25.11.2014
Fast føde gir mindre kvalme, kortere liggetid og raskere luftavgang enn flytende kost etter kolorektal kirurgi. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Tidligere var man forsiktig med mat etter...
Lise Mørkved Helsingen
28.10.2014
Risikoen for cerebral parese øker med grad av slektskap til det rammede familiemedlem. De tre norske forskerne bak studien. Fra venstre Mette C. Tollånes (foto: Frank Tollånes),...
Lise Mørkved Helsingen
28.10.2014
Foreldres oppfatning av barnas vekt har endret seg de siste tiårene. Illustrasjonsfoto: Ralf Hirschberger/NTB scanpix Overvekt er et økende helseproblem over hele verden, det gjelder også barn og...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Behandling med betablokkere gir ikke færre dødsfall hos hjertesviktpasienter med atrieflimmer sammenliknet med placebo. Førsteforfatter Dipak Kotecha og medforfatter Thomas von...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Etter konservativ behandling er det lav risiko for reinnleggelse og akutt operasjon. Akutt divertikulitt kan få et alvorlig forløp, og noen pasienter kan få flere tilbakefall. I enkelte land...
Lise Mørkved Helsingen
11.11.2014
Høydose influensavaksine kan bedre beskyttelsen mot influensa hos eldre. Illustrasjonsfoto: Science photo/NTB scanpix Svekket immunforsvar hos eldre gir økt risiko for komplikasjoner ved influensa og...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Ny studie, med bidrag fra Norge, viser at dyp hjernestimulering virker godt mot cervikal dystoni. Inger Marie Skogseid og Jon Ramm-Pettersen. Foto: Nadja Anette Myrvik Kvernmo Cervikal dystoni, ogs...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Ny nordisk studie viser at blodoverføring til pasienter med sepsis kan halveres. Britt Sjøbø (til venstre) og Anne Berit Guttormsen som er medforfattere av artikkelen. Foto: Kari...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Få gravide bruker benzodiazepiner og z-hypnotika i Norge, og det ble brukt mindre under graviditet enn før og etter svangerskapet. Marte Handal (til venstre), Brit Solvor Riska og...
Lise Mørkved Helsingen
09.12.2014
Daglig inntak av gluten i spedbarnsalder reduserer ikke risikoen for å utvikle cøliaki før treårsalder. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Cøliaki forekommer hos 1 – 3 % av...
Lise Mørkved Helsingen
30.06.2015
Bedrer fedmekirurgi leveutsiktene hos pasienter med diabetes og alvorlig fedme? En statistisk modell tyder på det. Fedme gir økt risiko for diabetes, og de to tilstandene er nær knyttet til hverandre...
Lise Mørkved Helsingen
16.06.2015
BRAF V600E-mutasjon ved myelomatose kan behandles med spesifikke medikamentelle hemmere, men mutasjonen finnes kun hos et fåtall pasienter med myelomatose. Fra venstre: Hong Yan Dai, Even Holth...
Lise Mørkved Helsingen
24.02.2015
Beeching, Nick Gill, Geoff Tropical medicine Lecture notes. 7. utg. 390 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 26 ISBN 978-0-470-65853-6 Denne bokens intensjon er å bistå med...
Lise Mørkved Helsingen
06.10.2015
Barn som rapporterer om psykiske problemer eller har en psykiatrisk diagnose, har økt risiko for psykiske problemer og nedsatt funksjon som voksne. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Psykiske...
Lise Mørkved Helsingen
16.06.2015
Mikrokirurgisk dekompresjon og laminektomi ved lumbal spinal stenose gir like gode resultater ett år etter operasjon, viser en ny norsk studie. Fra venstre: Øyvind Salvesen, som er...
Lise Mørkved Helsingen
02.06.2015
En ny studie, med bidrag fra Norge, viser at normal DNA-variasjon har sammenheng med størrelsen til spesifikke hjernestrukturer hos friske og ved nevropsykiatrisk sykdom. Fra venstre: Ole A...
Lise Mørkved Helsingen
30.06.2015
En delesjon på kromosom 12 kan forklare forsinket psykomotorisk utvikling og dårlig vekst hos noen barn. Ellen Ø. Carlsen, Doriana Misceo og Eirik Frengen. Foto: Privat I en nylig...