Lise Lund Håheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Lund Håheim

Lise Lund Håheim, Anne Karin Lindahl
21.03.2017
Helsetjenesteforskningen skal belyse praksisvariasjoner og om helsetjenesten klarer å oppfylle etablerte kvalitetskriterier – det vil si at tjenestene er virkningsfulle, trygge, involverer brukerne,...
Lise Lund Håheim, Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund-Larsen
07.09.2006
Oslo-undersøkelsen 1972/73 var en studie om forebygging og epidemiologiske aspekter ved hjerte- og karsykdom blant menn i alderen 20 – 49 år. Resultatene fra denne undersøkelsen ( 1 ) bidro til å gi...
Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund- Larsen, Serena Tonstad, Lise Lund Håheim
07.09.2006
Det er over 40 år siden det ble kjent at røyking forkorter levetiden og gir omfattende helseskader ( 1 ). Andre modifiserbare helsevaner, som kosthold og fysisk aktivitet, har en klar sammenheng med...
Lise Lund Håheim, Berit Mørland, Torbjørn Fosen Wisløff, Anita Lyngstadaas
21.10.2004
Bruk av tverrfaglige ekspertgrupper (review-grupper) i utarbeiding av medisinske metodevurderinger har vært en sentral arbeidsform ved Senter for medisinsk metodevurdering (nå en del av Nasjonalt...
Ingar Holme, Lise Lund Håheim, Ingvar Hjermann
10.04.2003
Oslo-undersøkelsen av hjerte- og karsykdom i 1972/73 var den første av en serie liknende hjerte- og karundersøkelser som Statens helseundersøkelser (SHUS nå Nasjonalt Folkehelseinstitutt (...
Lise Lund Håheim
10.10.2001
Med min mors sykehistorie vedrørende hennes lårhalsbrudd i friskt minne vakte artikkelen om osteosyntesesvikt etter operasjon for lårhalsbrudd i Tidsskriftet nr. 21/2001 (1) min interesse. I...
Susanne Albrechtsen, Lillian N. Berge, Per E. Børdahl, Thore Egeland, Tore Henriksen, Lise Lund Håheim, Pål Øian
03.03.2005
Ytre vending – setet løftes ut av bekkenet og fosterets hode kontrolleres med høyre tommel Ved ytre vending korrigeres barnets leie fra seteleie til hodeleie. Formålet med å tilby ytre vending ved...
Lise Lund Håheim
10.02.2015
Panesar, Sukhmeet S. Carson-Stevens, Andrew Salvilla, Sarah A. Patient safety and healthcare improvement at a glance 124 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 27 ISBN 978-1-118-...
Lise Lund Håheim
23.02.2016
Det har vært vanlig å gi antibiotika for å forebygge infeksiøs endokarditt ved invasiv behandling av pasienter med forhøyet risiko. I de senere år er indikasjonen blitt strammet inn i en rekke land...