Line Bjørge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Line Bjørge

Ingvild Vistad, Line Bjørge, Tone Skeie-Jensen
21.04.2020
The COVID-19 pandemic has given new relevance to the way in which cancer patients are followed up. There are good reasons for making the changes that are now being introduced permanent. The COVID-19...
Ingvild Vistad, Line Bjørge, Tone Skeie-Jensen
20.04.2020
Covid-19-pandemien har aktualisert måten kreftpasienter følges opp på. Det er gode grunner til at endringene som nå gjøres, bør bli varige. Covid-19-pandemien har ført til at det onkologiske miljøet...
Line Bjørge, Per E. Børdahl, Thomas Hahn, Ferenc Macsali, Svein Magne Skulstad, Kåre Augensen, Susanne Albrechtsen
01.03.2007
Thomassen & Wisborg presenterte i Tidsskriftet nr. 24/2006 en kvinne som ble forløst med keisersnitt under en tvillingfødsel på et tidspunkt da hun var sirkulatorisk ustabil ( 1 ). Den...
Line Bjørge
02.11.2006
I dette nummeret av Tidsskriftet presenterer og diskuterer Skogøy & Nielsen en ung kvinne med kronisk angioødem som de etter nærmere diagnostikk og klinisk vurdering gir diagnosen...
Ole Erik Iversen, Grete Midbøe, Synnøve Lian Johnsen, Grete Augestad, Ingrid Økland, Harald Helland, Sverre Stray-Pedersen  †, Line Bjørge
11.09.2003
I Norge utføres det 14 000 – 15 000 aborter hvert år, og ca. 80 % av disse finner sted før niende fullgåtte svangerskapsuke ( 1 ). Rutine har vært kirurgisk vakuumaspirasjon, vanligvis under generell...
Line Bjørge, Ole-Erik Iversen
20.11.2001
Progesteron- og glukokortikoidantagonisten mifepriston er siden oppdagelsen i begynnelsen av 1980-årene blitt nøye studert, utprøvd og debattert. Medikamentet er mest kjent, både klinisk og politisk...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*
10.05.2000
Hemolyse, økning i konsentrasjonen av leverenzymer og trombocytopeni kan oppstå hos gravide. Weinstein betegnet tilstanden HELLP-syndrom (H = hemolysis, EL = elevated liver enzymes, LP = low...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*, Per Bergsjø
10.05.2000
Preeklampsi oppstår i svangerskapet og går over etter fødselen. Diagnosen forutsetter at både hypertensjon og proteinuri er til stede. Ødem er vanlig, men er ikke nødvendig for å stille diagnosen...
Kjell Haram, Line Bjørge, Kristian Guttu*
10.05.2000
Preeklampsi er en svangerskapskomplikasjon som kjennetegnes ved hypertensjon, proteinuri og eventuelt ødem. Etiologi og patogenese ved sykdomsbildet er ikke fullstendig klarlagt. Preeklampsi utvikles...
Grete Alræk Iversen, Mette Løkeland, Anneli Katrine Fjereide, Line Bjørge, Ole-Erik Iversen
26.06.2012
Lovfestet selvbestemt abort ble innført i Norge i 1978. Årlig utføres det rundt 15 000 provoserte aborter, aborttallene har vært stabile ( 1 ). 35 – 40 % av alle norske kvinner vil begjære provosert...
Anne Flem Jacobsen, Annette Kristiansen, Line Bjørge, Tore Henriksen, Anette Løken Eilertsen, Per Morten Sandset
13.05.2014
De viktigste endringene i de nye retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling i svangerskapet gjelder anbefalinger for profylakse etter keisersnitt, ved trombofilier og ved tidligere alvorlige...