Skal barnets hodeform standardiseres?

Lindemann R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hodeskalleasymmetri er ikke uvanlig. Ved Barnesenteret, Ullevål sykehus, mottar vi stadig oftere barn for vurdering av hodeskallens form. Kanskje skyldes dette et tiltakende behov for å sikre seg at avkommet er mest mulig normalt? Eller skyldes det at våre kolleger er mer usikre enn tidligere når det gjelder hva som er riktig og hva som er gal utvikling? I denne kronikken gjennomgås de vanligste årsakene til hodeskalleasymmetri samt utredningsmuligheter og eventuelle tiltak.

Anbefalte artikler