En global utfordring i prioriteringsdebatten

Seim AR, Godal T, Lie SO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen omtaler og oppsummerer en internasjonal rapport om verdens forskningsbehov, basert på en analyse av sykdomsbyrde som innbefatter både morbiditet og mortalitet. Rapporten bruker et relativt nytt begrep, Disability adjusted life year (DALY) eller invaliditetsjusterte leveår tapt, for å vurdere sykdomsbelastning og forskningsbehov, dels med overraskende resultater. Rapporten ledsages av en tibindsserie med bakgrunnsmateriell, kalt Global burden of disease and injury series. En av forfatterne (SOL) var medlem av den internasjonale komiteen som stod for rapporten, mens en annen (TG) ledet sekretariatet som organiserte arbeidet. Rapporten og de ledsagende bøkene kan få betydning over hele verden i årene som kommer når bevilgende myndigheter skal ta stilling til hva som skal støttes av forskning og hvordan helsetjenesten skal organiseres. Vi beskriver og diskuterer rapportens innhold med tanke på dens mulige betydning for kolleger, forskning, bistandsmyndigheter og helsetjenesteplanleggere i Norge.

Anbefalte artikler