En global utfordring i prioriteringsdebatten

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen omtaler og oppsummerer en internasjonal rapport om verdens forskningsbehov, basert på en analyse avsykdomsbyrde som innbefatter både morbiditet og mortalitet. Rapporten bruker et relativt nytt begrep, Disabilityadjusted life year (DALY) eller invaliditetsjusterte leveår tapt, for å vurdere sykdomsbelastning og forskningsbehov,dels med overraskende resultater. Rapporten ledsages av en tibindsserie med bakgrunnsmateriell, kalt Global burden ofdisease and injury series. En av forfatterne (SOL) var medlem av den internasjonale komiteen som stod for rapporten,mens en annen (TG) ledet sekretariatet som organiserte arbeidet. Rapporten og de ledsagende bøkene kan få betydningover hele verden i årene som kommer når bevilgende myndigheter skal ta stilling til hva som skal støttes av forskningog hvordan helsetjenesten skal organiseres. Vi beskriver og diskuterer rapportens innhold med tanke på dens muligebetydning for kolleger, forskning, bistandsmyndigheter og helsetjenesteplanleggere i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media