Ryggmedisinen - fagfeltets troverdighet lider

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ryggmedisinen er ett av stebarna i norsk helsevesen. Fagfeltet er oppsplittet på flere yrkesgrupper og spesialiteter imedisinen. Dette har medført manglende muligheter for felles diagnostikk og behandling av et stort antall rygglidelser.Sykehusenes behandling av ryggpasienter er også dårlig organisert, idet den ofte spres på flere avdelinger på ett ogsamme sykehus. Ryggmedisinen har manglet et lærested, og ingen avdeling på regionsykehusnivå er blitt pålagt oppgaven åutrede og behandle de kroniske, sterkt invalidiserte ryggpasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media