Ryggmedisinen - fagfeltets troverdighet lider

Lie H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ryggmedisinen er ett av stebarna i norsk helsevesen. Fagfeltet er oppsplittet på flere yrkesgrupper og spesialiteter i medisinen. Dette har medført manglende muligheter for felles diagnostikk og behandling av et stort antall rygglidelser. Sykehusenes behandling av ryggpasienter er også dårlig organisert, idet den ofte spres på flere avdelinger på ett og samme sykehus. Ryggmedisinen har manglet et lærested, og ingen avdeling på regionsykehusnivå er blitt pålagt oppgaven å utrede og behandle de kroniske, sterkt invalidiserte ryggpasientene.

Anbefalte artikler