Løsgjørende eller stabiliserende øvelser ved degenerativ skivesykdom i korsryggen?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Degenerativ skivesykdom i korsryggen kan affisere yngre og middelaldrende individer med en prematur skivedegenerasjon.Majoriteten av disse pasientene er ikke kandidater for avstivningsoperasjoner, men trenger en strukturert konservativopptrening.

  I en prospektiv, kontrollert, enkeltblind undersøkelse av 27 pasienter med korsryggssmerter (gjennomsnittsalder 40år, variasjon 25-48 år) med en gjennomsnittlig symptomvarighet på 7,4 år, ble de randomisert til løsgjørende (n = 12)eller stabiliserende (n = 15) daglige øvelser av 1/2 times varighet over en åtte ukers periode. Som effektparameter blebenyttet Clinical Overall Score (COS).

  Behandlingsresultatene var i favør av stabiliserende trening, der differensen mellom gruppene i endret COS-verdi varsignifikant (p = 0,02).

  Disse to behandlingsoppleggene diskuteres nærmere i relasjon til instabilitetsteorien ved skivedegenerasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media