Løsgjørende eller stabiliserende øvelser ved degenerativ skivesykdom i korsryggen?

Lie H, Frey S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Degenerativ skivesykdom i korsryggen kan affisere yngre og middelaldrende individer med en prematur skivedegenerasjon. Majoriteten av disse pasientene er ikke kandidater for avstivningsoperasjoner, men trenger en strukturert konservativ opptrening.

I en prospektiv, kontrollert, enkeltblind undersøkelse av 27 pasienter med korsryggssmerter (gjennomsnittsalder 40 år, variasjon 25-48 år) med en gjennomsnittlig symptomvarighet på 7,4 år, ble de randomisert til løsgjørende (n = 12) eller stabiliserende (n = 15) daglige øvelser av 1/2 times varighet over en åtte ukers periode. Som effektparameter ble benyttet Clinical Overall Score (COS).

Behandlingsresultatene var i favør av stabiliserende trening, der differensen mellom gruppene i endret COS-verdi var signifikant (p = 0,02).

Disse to behandlingsoppleggene diskuteres nærmere i relasjon til instabilitetsteorien ved skivedegenerasjon.

Anbefalte artikler