Torturskader - en medisinsk utfordring

Lie B, Skjeie H Om forfatterne
Artikkel

Diagnostisering og behandling av falanga

Sammendrag


Torturofre er lite tilbøyelige til å presentere sine skader i sammenhengmed torturopplevelsene. Helsepersonell møter mange flyktninger som har vært utsatt for systematisk vold, tortur og traumatiske krigsopplevelser. Det er viktig å kjenne til skadenes mekanismer og dyktiggjøre seg i diagnostisering og behandling av denne type traumer. Gjennom en klinisk kasuistikk belyses en torturmetode, falanga, som er slag under fotsålene. Pasienthistorien belyser betydningen av diagnostisering og behandling av denne type skader. Gjennom behandling av falangaskadene kom et terapeutisk gjennombrudd og en radikal, fysisk forbedring som gav støtet til en psykososial rehabilitering.

Anbefalte artikler