Lena Aronsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Lena Aronsen er overlege ved Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Lena Aronsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media