Lena Aronsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lena Aronsen

Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
09.11.2018
An overview is now available of instances where laboratories should immediately alert clinicians to deviating pharmacological test results when the patient’s life and health may be at risk. In...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
01.11.2018
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare. I enkelte tilfeller rekvireres...
Lena Aronsen
28.02.2008
Fedme blir et stadig større helseproblem i Norge. Mottiltak omfatter kostendringer, økt fysisk aktivitet, kirurgisk inngrep og farmakologisk intervensjon. I Norge er tre legemidler med forskjellige...
Lena Aronsen, Maja-Lisa Løchen, Eiliv Lund
10.02.2002
Basert på Lena Aronsens hovedoppgave ved medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, 1999 Forekomsten av ekstrauterine svangerskap har økt i den vestlige verden de siste 20 – 30 år (1). I USA var...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...