Leif Gjerstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Gjerstad

Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
16.06.2020
‘Per Andersen uncovers the brain’ – picture from the front page of the Aftenposten evening edition, Saturday 9 April 1988, which carried an interview with Per Andersen on memory and learning in...
Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
15.06.2020
«Per Andersen avslører hjernen» – bilde fra forsiden av Aftenposten lørdag aften 9. april 1988, der Per Andersen ble intervjuet om hukommelse og læring i...
Leif Gjerstad
19.11.2009
Woodbury-Harris, KM Coull, BM Clinical trials in the neurosciences 213 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. CHF 228 ISBN 978-3-8055-9023-5 Dette er noe for den som planlegger kliniske studier innen...
Morten Ingvar Lossius, Ole Morten Rønning, Leif Gjerstad
04.03.2004
Slag er en viktig årsak til epileptiske anfall hos voksne, spesielt gjelder dette eldre ( 1 ). Forsgren og medarbeidere viste i sin studie fra 1996 at 45 % av epileptiske anfall med debut etter 60...
Knut Engedal, Anne Brækhus, Leif Gjerstad
17.06.2004
Demens er en kronisk hjerneorganisk tilstand kjennetegnet ved redusert kognisjon, dårligere ferdigheter i dagliglivet og endret atferd. Ulike degenerative, cerebrovaskulære og inflammatoriske...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
25.09.2003
Ny kunnskap innen molekylær nevrobiologi kan gi grunnlag for terapeutiske nyvinninger Mange nevrologiske sykdommer har fra oldtiden vært forbundet med overtro. Epilepsi er nok det mest kjente...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, har kvinner en rekke kjønnsspesifikke problemer. I første rekke gjelder dette forhold knyttet til graviditet og fødsel (omtalt i egen...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Epilepsi er en av de aller vanligste nevrologiske tilstander hos kvinner i fertil alder. Prevalensen av epilepsi hos gravide ved termin er 3 – 5 per 1 000, hvilket betyr at ca. 200 kvinner med...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
09.10.2003
Epilepsi er ikke én sykdom, men utgjør en vesentlig del av så mange forskjellige hjernesykdommer at det er naturlig å snakke om epilepsier( 1 ). Felles for alle epilepsiene er en tendens til...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
09.10.2003
Gunnar Houge og medarbeidere kommer i Tidsskriftet nr. 16/2003 med nyttige kommentarer ( 1 ) til vår artikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 2 ). Vi er enig i at...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
15.05.2003
Epilepsi er en av de store utfordringene innen moderne nevrovitenskap og praktisk klinisk nevrologi Epilepsi – den hellige sykdom, månesyken, fallesyken – har vært forbundet med myter om...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll
15.05.2003
Et epileptisk anfall er en forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron aktivering av hjerneceller ( 1 ). Epilepsi defineres som en tendens til gjentatte epileptiske...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll, Geir Ketil Røste
26.06.2003
Epilepsiene er sykdommer der det er tendens til tilsynelatende uprovoserte anfall med primært utgangspunkt i hjernen ( 1 ). Det er derfor alltid nødvendig å lete etter årsak og vurdere mulighetene...
Dag Aurlien, Trude Rath Olsen, Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
26.01.2016
Anfallsrelaterte dødsfall ved epilepsi inntreffer ofte plutselig og uventet. Det er særlig unge voksne med lang sykdomsvarighet og hyppige anfall som rammes. Ofte inntreffer dødsfallene i relasjon...