Leidulf Segadal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leidulf Segadal

Rune Haaverstad, Venny Lise Kvalheim, Terje Aass, Leidulf Segadal, Knut Sverre Andersen, Per K. Rønnevik, Hans Halvor Bjørnstad
24.06.2019
Peder Martin Kvitting døde etter lengre tids sykdom 2. mars 2019, 68 år gammel. Peder startet medisinstudiet i Madrid og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1977. Etter...
Per Åge Høisæter, Leidulf Segadal, Arne Skarstein, Odd Søreide
26.06.2018
Professor Bo Arnesjø døde på Karlskrona sjukhus 18. januar 2018 i en alder av 83 år. Han kom til Kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus som professor og avdelingsoverlege i 1980, og ble værende i...
Inge Kjønniksen, Leidulf Segadal, Asbjørn Haugsbø, Ragnar Hotvedt, Trond Jacobsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Lars Nordsletten, Valbjørg G. Søndenaa
20.02.2002
Sykehusinfeksjoner er en belastning for pasientene og en vesentlig kostnadsdrivende faktor i sykehus, og representerer årlig mange ekstra liggedøgn (1). En viktig undergruppe av sykehusinfeksjonene...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
In 1994, the Norwegian Association for Cardiothoracic Surgery established a countrywide register for all heart surgery in Norway. The register contains information about types of operation, risk...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
Norsk thoraxkirurgisk forening etablerte i 1994 et landsdekkende register for all hjertekirurgi i Norge. Registeret inneholder opplysninger om operasjonstyper, risikofaktorer, komplikasjoner og 30-...