Bo Arnesjø

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Bo Arnesjø døde på Karlskrona sjukhus 18. januar 2018 i en alder av 83 år.

  Han kom til Kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus som professor og avdelingsoverlege i 1980, og ble værende i disse stillingene frem til 1989 da han vendte hjem til Sverige. Hans forskningsprofil var pankreasfysiologi og pankreatitt, og hans kirurgiske profil var klart gastroenterologisk orientert.

  Som faglig leder ved gastroseksjonen ivret han for at den enkelte gastrokirurg hadde sitt eget profilområde innen feltet. Arnesjø videreførte den seksjoneringen som allerede var påbegynt ved Kirurgisk avdeling noen år tidligere. Han var initiativtager til at avdelingen kunne tilby flere kurs på nasjonal basis. Spesielt fikk kurset i kirurgisk teknikk, som første gang ble holdt i 1982, gode evalueringer med deltagere fra flere nordiske land. Som øverste administrerende leder for Kirurgisk avdeling gjorde han også en betydelig innsats for å «tale kirurgiens sak» overfor så vel politikere som sykehusets toppledelse.

  Han ble styrer for Kirurgisk institutt i 1983 og hadde denne posisjonen også frem til han sluttet ved Haukeland i 1989. Som administrativ leder for den akademiske aktiviteten innen kirurgien ved Haukeland, videreførte han, med innsikt og styrke, det arbeidet som allerede var startet for å heve vitenskapelig forskning og undervisning ved universitetsklinikken Haukeland sykehus. Både ved Kirurgisk avdeling og ved Kirurgisk institutt gjorde Arnesjø en pionerinnsats på det administrative området, spesielt angående de gryende mulighetene EDB-systemene i 1980-årene kunne by på, i tillegg til å vektlegge «den öppna dörrens politik».

  Bo Arnesjø var en utadvendt og hyggelig kollega med utpreget sans for humor. Han videreførte og stimulerte positivt den «revolusjonerende» utviklingen for kirurgien i Bergensområdet, som professor Heimann startet i begynnelsen av 1970-årene.

  Vi minnes Bo Arnesjø med glede og respekt for hans innsats.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media