Lauritz Bredrup Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lauritz Bredrup Dahl

Lauritz Bredrup Dahl, Randi Beck Nicolaysen, Roald Bolle, Trond Flægstad, Tore Stokland, Hans Petter Fundingsrud
17.04.2008
Stein Egil Høyer døde 24.10. 2007, knapt 73 år gammel, etter lengre tids sykeleie. Han var født og vokste opp på Rjukan, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1959 og ble spesialist...
Trine S. Bergmo, Lauritz Bredrup Dahl, Toralf Hasvold
18.03.2004
Det er vanlig at barn henvises til spesialist for vurdering av hjertebilyd ( 1 ). Fra januar 1999 til desember 2000 ble det henvist 103 barn til Universitetssykehuset Nord-Norge for utredning av...
Lauritz Bredrup Dahl, Per Hasvold, Eli Arild, Toralf Hasvold
06.11.2003
Man hører ofte hjertebilyder hos barn. De aller fleste bilydene er fysiologiske, dvs. ikke assosiert med anatomiske eller funksjonelle avvik. Opptil 80 % av skolebarn kan ha hjertebilyd under visse...
Hans Petter Fundingsrud*, Per Ivar Kaaresen, Lauritz Bredrup Dahl
26.06.2003
Begrepet behandlingsnivå innen norsk nyfødtmedisin ble først introdusert i Helsedirektoratets utredningsserie nr. 2 – 1990 ( 1 ), og det er senere blitt aktualisert gjennom arbeidet med de regionale...
Marianne Andreassen, Marian Bale, Per Ivar Kaaresen, Lauritz Bredrup Dahl
10.11.2001
Liestøl og medarbeidere (1) har gitt en oversikt over brysternæring i Norge fra 1860 til 1984. I hele perioden lå andelen mødre som begynte å amme uforandret på over 90 %. Frem til 1920 var andelen...
Steinar Pedersen, Ellen Rygh, Lauritz Bredrup Dahl, Toralf Hasvold
30.06.2005
I Tidsskriftet nr. 8/2005 omtales håndtering av barn med hjertebilyd ( 1 , 2 ). Ved nyoppdaget bilyd har kun 10 % av henviste barn medfødt hjertefeil, og erfarne barnekardiologer kan identifisere...