Laurence A. Bindoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Laurence A. Bindoff

Synnøve M. Jensen, Kjell Arne Arntzen, Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Laurence A. Bindoff
26.09.2018
Landsdekkende oversikt over pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer i Muskelregisteret er viktig for å sikre god behandling. Helseforetakene må hjelpe til med registreringene. Norsk register...
Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Kjell Arne Arntzen, Laurence A. Bindoff
17.09.2018
Vi er bekymret for mangelen på fysioterapeuter som har kompetanse på sjeldne medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander. Pasienter med medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander kan debutere...
Kristin N. Varhaug, Christian A. Vedeler, Charalampos Tzoulis, Laurence A. Bindoff
16.02.2017
Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet karakterisert av demyelinisering og aksonal degenerasjon. Sykdommen preges av bortfallssymptomer forårsaket av...
Petter Schandl Sanaker, Stian Lindland, Frode Rekeland, Laurence A. Bindoff
29.11.2007
Ved sentrale pareser i begge bein må man vurdere om strukturelle patologiske forhold i spinalkanalen affiserer medulla. Hvis dette ikke er tilfellet, må andre og sjeldne årsaker til myelopati...
Laurence Bindoff
01.07.2004
Kan behandling i varmt klima gjøre pasienter med nevromuskulære sykdommer bedre? Nevromuskulære sykdommer er et fellesbegrep for tilstander som hovedsakelig rammer det perifere nervesystemet ( 1 , 2...
Laurence Bindoff, Nils Erik Gilhus
25.09.2003
Det har alltid vært nær forbindelse mellom genetikk og nevrologi, ikke minst når det gjelder muskelsykdommer. På samme tid som Darwin skrev sitt grunnleggende arbeid The origin of species (1859), kom...
Elisabeth Farbu, Laurence A. Bindoff
10.02.2002
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse forårsaket av ufrivillig økt muskulær aktivitet som gir vridende bevegelser eller unormale, låste kroppsstillinger. Dystoni kan være generalisert, segmental eller...
Laurence A. Bindoff
18.03.2011
Genetisk diagnostikk får økende betydning i dagens medisin, ikke minst i nevrologi der arvelige sykdommer forekommer hyppig. Holmøy og medforfattere beskriver en pasient med en arvelig form for...