Laurence A. Bindoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: ide, utforming, litteratursøk og utarbeiding og revisjon av manuset.

Laurence A. Bindoff er spesialist i nevrologi, overlege og professor. Han er leder for forskergruppen for mitokondriemedisin og nevrogenetikk.

Artikler av Laurence A. Bindoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media