Lasse Efskind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: lasseefskind@icloud.com

Lasse Efskind er spesialist i generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi. Han har de senere årene arbeidet som sykehjemslege.

Artikler av Lasse Efskind
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media