Lasse Efskind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lasse Efskind

Lasse Efskind
30.03.2020
I de siste fem årene etter at jeg ble pensjonert som ortoped, har jeg nesten sammenhengende jobbet deltid som sykehjemslege. Det har gitt en helt ny innsikt i livet, både faglig og menneskelig...
Lasse Efskind
13.03.2008
Norske leger kan ha noe å lære av vietnamesisk medisin, spesielt gjelder det innen traumatologi og kirurgiske teknikker og i det å finne enkle, praktiske løsninger. Men omvendt? Jeg tror, brutalt...
Lasse Efskind
05.02.2004
Frontene er etter hvert blitt ganske klare: På den ene siden moralismen og den oppkjøpte vitenskapen, på den andre liberalhumanistene med Per Fugelli og Erik Nord som de mest markerte deltakerne. Man...
Lasse Efskind
01.07.2004
I sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 2/2004 gir Marianne Solli uttrykk for at hun kjenner meg ( 1 ). Mer interessant for allmennheten er spørsmålet om hvilke metoder vi som leger eller som samfunn vil...
Lasse Efskind
01.04.2004
Jeg har sympati for alle de som plages av passiv røyking. Solli uttrykker seg imidlertid på en måte som får meg til å mistenke at det også er sterke psykiske komponenter i hennes «allergi» mot røyk...