Oppfølging av en prosedyre for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med undersøkelsen var å vurdere behandlingsrutinene ved avdelingen før og etter innføringen av en prosedyrefor antibiotikaprofylakse ved keisersnitt. Journalene til alle som ble forløst med keisersnitt i 1989 og 1992 blegjennomgått med henblikk på indikasjonen for operasjonen, antibiotikaprofylakse og postoperativ infeksjon. I periodenetter innføringen av prosedyren var andelen av pasienter som fikk antibiotikaprofylakse 21% høyere enn tidligere.Antall postoperative infeksjoner forble i samme størrelsesorden, henholdsvis 17% og 14%. 49 (53%) av pasientene somfikk antibiotikaprofylakse etter innføringen av prosedyren, fikk det regimet som prosedyren tilsa. Effekten avbehandlingen vurdert ut fra antall postoperative infeksjoner forble uendret, mens bruken av antibiotikaprofylakse øktei perioden etter innføringen av prosedyren. Prosedyren ble ikke tilfredsstillende fulgt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media