Oppfølging av en prosedyre for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt

Larsen A, Khoury J, Urnes A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med undersøkelsen var å vurdere behandlingsrutinene ved avdelingen før og etter innføringen av en prosedyre for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt. Journalene til alle som ble forløst med keisersnitt i 1989 og 1992 ble gjennomgått med henblikk på indikasjonen for operasjonen, antibiotikaprofylakse og postoperativ infeksjon. I perioden etter innføringen av prosedyren var andelen av pasienter som fikk antibiotikaprofylakse 21% høyere enn tidligere. Antall postoperative infeksjoner forble i samme størrelsesorden, henholdsvis 17% og 14%. 49 (53%) av pasientene som fikk antibiotikaprofylakse etter innføringen av prosedyren, fikk det regimet som prosedyren tilsa. Effekten av behandlingen vurdert ut fra antall postoperative infeksjoner forble uendret, mens bruken av antibiotikaprofylakse økte i perioden etter innføringen av prosedyren. Prosedyren ble ikke tilfredsstillende fulgt.

Anbefalte artikler