Lars Petter Bjørnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Petter Bjørnsen

Lars Petter Bjørnsen, Lars Eide Næss-Pleym, Jostein Dale, Lars Erik Laugsand
14.05.2020
The current pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus was predicted to reach Norway shortly after the outbreak in China ( 1 ). Following the government decision to virtually shut Norway down on 12...
Lars Petter Bjørnsen, Lars Eide Næss-Pleym, Jostein Dale, Lars Erik Laugsand
24.04.2020
Den nåværende pandemien, forårsaket av sars-CoV-2-viruset, ble spådd å nå Norge kort tid etter utbruddet i Kina ( 1 ). Etter vedtaket fra regjeringen om næ...
Oddvar Uleberg, Lars Petter Bjørnsen
13.12.2011
The Interaction Reform sets new requirements for cooperation in the field of emergency medicine. This is an excellent opportunity to establish emergency medicine as a separate professional...
Lars Petter Bjørnsen
26.08.2010
Akuttmedisin har vært en egen spesialitet i USA siden 1973, mens i Norge er akuttmedisin en del av spesialiteten anestesiologi. USA har over 150 utdanningsprogrammer for spesialisering innen...
Oddvar Uleberg, Lars Petter Bjørnsen
13.12.2011
Samhandlingsreformen stiller nye krav til det akuttmedisinske samarbeidet. Dette er en gyllen anledning til å etablere akuttmedisinen som eget fagområde. Fremtidige samfunnsøkonomiske og demografiske...
Lars Petter Bjørnsen, Oddvar Uleberg
30.04.2012
All akuttmedisinsk utredning og behandling i et akuttmottak kan betegnes som mottaksmedisin. Fagmiljøene må selv definere hva som er god klinisk praksis gjennom faglige vurderinger og retningslinjer...
Lars Petter Bjørnsen, Oddvar Uleberg
11.08.2015
Helsedirektoratet har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede en ny akuttmedisinsk spesialitet innrettet mot norske akuttmottak. Formålet er å sikre et funksjonelt rammeverk for faglig...