Lars Johan Materstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Johan Materstvedt

Lars Johan Materstvedt
20.10.2001
28. november 2000 vedtok det nederlandske parlamentets underhus å gjøre lovlig den frivillige dødshjelppraksis som har eksistert i nærmere 30 år (1). 10. april 2001 ratifiserte parlamentets overhus,...
Lars Johan Materstvedt
23.08.2016
In 2015, the Medical Ethics Council of the Norwegian Medical Association formulated a new clause on so-called active help in dying (in Norwegian: «aktiv dødshjelp»), which was unanimously adopted in...
Lars Johan Materstvedt
23.08.2016
Rådet for legeetikk formulerte i 2015 en ny paragraf om såkalt aktiv dødshjelp, som samme år ble enstemmig vedtatt av Legeforeningens landsstyre. Imidlertid er paragrafen uklar og potensielt...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Palliative sedation of patients at the end of life involves a number of medical, ethical and legal challenges. As a support to doctors who provide this treatment to patients who cannot be helped in...
Lars Johan Materstvedt, Stein Kaasa
10.06.2000
Den såkalte Bærum-saken omhandler fenomenene ”aktiv dødshjelp” og ”terminal sedering”. I forbindelse med den oppmerksomhet denne saken har fått, hersker det uklarhet og noen ganger forvirring med...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse, Petter C. Borchgrevink
03.03.2005
I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av...
Lars Johan Materstvedt, Reidun Førde
01.11.2011
Begrepene aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp bør ikke lenger benyttes. De er upresise og har flere uheldige konnotasjoner. I stedet foreslår vi en kombinasjon av nederlandsk begrepsbruk og et nyere...
Olav Magnus S. Fredheim, Lars Johan Materstvedt
12.06.2012
Når man under en akutt operasjon innser at pasienten ikke kan kureres og har svært kort forventet levetid, reises viktige spørsmål om avslutning av behandling. Vi drøfter her kliniske og etiske...
Magnus Andreas Nordstrand, Sven Jakob Nordstrand, Lars Johan Materstvedt, Per Nortvedt, Morten Magelssen
26.11.2013
De nederlandske definisjonene av eutanasi og legeassistert selvmord har i dag status som internasjonal konvensjon ( 1 ). Disse er gjengitt i ramme 1 ( 2 ), og de innebærer at begrepsparet «aktiv/...
Lars Johan Materstvedt
24.03.2015
Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil. Filosofen Ludwig Wittgenstein (1889 – ...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Lindrende sedering til pasienter i livets sluttfase byr på mange medisinske, etiske og juridiske utfordringer. Som støtte til leger som yter denne behandlingen til pasienter som ikke kan hjelpes på...
  •