Lars Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Frich

Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
14.01.2019
A young woman contacted her general practitioner because of a lump in her left inguinal area, heart palpitations and increasing shortness of breath. During workup for possible systemic rheumatic...
Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
20.12.2018
En ung kvinne tok kontakt med fastlegen på grunn av en kul i venstre lyske, hjertebank og økende pustevansker. Under utredning for mulig revmatisk systemsykdom ble konklusjonen at det forelå en...
Lars Frich
20.12.2016
Lymfeknutetoalett etter funn av mikrometastaser i vaktpostlymfeknute ved malignt melanom ga ingen overlevelsesgevinst, ifølge en ny studie. I en tysk multisenterstudie ble 473 pasienter som fikk...
Lars Frich
03.01.2008
Metastaser i leveren er vanlig ved kolorektal cancer. Historiske data tyder på at median overlevelse ved ubehandlede kolorektale levermetastaser er 6 – 12 måneder ( 1 , 2 ). Leverreseksjon er et...
Lars Frich, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Bjørn Edwin, Ivar P. Gladhaug
03.01.2008
Leverreseksjon har vært ansett som det eneste kurative tilbudet til pasienter med kolorektale metastaser begrenset til lever, med femårsoverlevelse på 30 – 50 % ( 2  –  5 ). Vanlige forutsetninger...
Lars Frich
20.11.2008
Kolata, G Cohen, J The best american science writing 2007 333 s. New York, NY: HarperCollins publishers, 2007. Pris USD 15 ISBN 978-0-06-134577-7 Dette er 2007-utgaven av en antologi som er blitt...
Lars Frich
17.12.2009
Menn strålebehandles preoperativt i større grad enn kvinner. Det viser en svensk studie. Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for...
Lars Frich
17.12.2009
Bazell, J. Beat the reaper 309 s. New York, NY: Little, Brown and Company, 2009. Pris USD 15 ISBN 978-0-316-03221-6 Hovedpersonen og fortellerstemmen i denne kriminalromanen er turnuslegen Peter...
Tom Mala, Lars Frich, Bjørn Edwin, Eigil Samset, Per Kristian Hol, Erik Fosse, Øystein Mathisen, Anstein Bergan, Odd Søreide*, Ivar Gladhaug
10.09.2001
Insidensen av primære leversvulster er forskjellig i forskjellige deler av verden, og hepatocellulært karsinom, som er en av de vanligste maligne svulster globalt sett, forekommer sjelden i Norge...
Eskild Lundeby, Abdul Rashid Tahir, Ole Jørgen Grøtta, Lars Frich
11.03.2014
A woman in her 60s was referred to a urologist because of recurrent urinary tract infections and haematuria. Assessment revealed an unusual cause of the patient’s complaint. A woman in her 60s with...
Eskild Lundeby, Abdul Rashid Tahir, Ole Jørgen Grøtta, Lars Frich
11.03.2014
A woman in her 60s was referred to a urologist because of recurrent urinary tract infections and haematuria. Assessment revealed an unusual cause of the patient’s complaint. The diagnostic work-up of...
Lars Frich
11.02.2010
Nefrektomi kan gjøres gjennom vaginal tilgang, viser en pasientkasuistikk fra USA. Kroppsåpningsbasert kirurgi er en betegnelse for prosedyrer der naturlige kroppsåpninger brukes som tilgang til...
Lars Frich
11.02.2010
Injeksjon av botulinumtoksin er ikke mer effektivt enn konvensjonell salvebehandling ved kronisk analfissur. Analfissur er karakterisert ved smerter i endetarmsregionen ved defekasjon. Manglende...
Lars Frich
20.05.2011
I en amerikansk studie fant man ingen overlevelsesgevinst av aksilletoalett ved brystbevarende operasjon for svulster under 5 cm med spredning til to eller færre vaktpostlymfeknuter. Etter norske...
Lars Frich
18.02.2011
Laparoskopisk fjerning av stein i ductus choledochus og kolecystektomi kan gjøres i én seanse, ifølge en ny randomisert studie. I Norge behandles som regel stein i ductus choledochus med endoskopisk...
Lars Frich
18.02.2011
Formelle godkjenninger må være på plass når resultatene av behandling skal publiseres Åpen kirurgisk implantasjon av aortaventil er en effektiv og etablert behandling for symptomgivende aortastenose...
Eskild Lundeby, Abdul Rashid Tahir, Ole Jørgen Grøtta, Lars Frich
11.03.2014
En kvinne i 60-årene ble henvist til urolog på grunn av residiverende urinveisinfeksjoner og hematuri. Under utredningen ble det funnet en uvanlig årsak til pasientens plager. En kvinne i 60-årene...