Lars E. Hanssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars E. Hanssen

Lars E. Hanssen
03.01.2008
Illustrasjonsfoto © Bjørn Rørslett/NN/Samfoto Korridorpasienter hører ikke hjemme i vår helsetjeneste. Statens helsetilsyn har over tid vært oppmerksom på dette problemet og har lagt vekt på det...
Lars E. Hanssen, Petter Schou
10.08.2002
Inntil helseforetakene tok over ansvaret ved nyttår, var det fylkeskommunens ansvar å sørge for at ambulansetjenesten i Finnmark holdt den nødvendige kvalitet. Fylkeskommunen vedtok en god plan for...
Lars E. Hanssen
20.10.2001
Nils Carl Lønberg tar opp et viktig tema når han etterlyser fullføringen av arbeidet med ny dødsattest. Etter en omfattende høringsrunde av Helsetilsynets rapport høsten 2000 ble det reist mange...