Kurt Hanevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kurt Hanevik

Kurt Hanevik
30.08.2002
Hvert år dør anslagsvis 500 000 mennesker som følge av håndvåpen brukt i ulike sammenhenger, tilsvarende ca. 1 300 dødsfall hver dag. Globalt skades mer enn en million mennesker årlig, mange av dem...
Kurt Hanevik
14.10.2014
Risikoen for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse er fortsatt høy seks år etter infeksjon med Giardia lamblia . Tarmparasitten Giardia lamblia forårsaker sykdommen giardiasis, som kan gi...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
I en artikkel om Giardia -utbruddet i Bergen i Tidsskriftet ble hundeavføring foreslått som en mer sannsynlig smittekilde enn kloakklekkasje. Vi mener at dette er usannsynlig og at hypotesen kan...
Lucy J. Robertson, Kristoffer Relling Tysnes, Kurt Hanevik, Nina Langeland, Kristine Mørch, Trygve Hausken, Karin Nygård
20.10.2015
In an article published in this journal on the outbreak of giardiasis in Bergen, dog faeces were suggested as a more probable source of infection than sewage leakage. In our opinion this is unlikely...
Kurt Hanevik
16.06.2005
Vi noterer oss at Pfizer verken beklager eller begrunner sin uriktige påstand om at «Pfizer og mange andre selskaper gir bort legemidlene som trengs i behandling av hiv/aids-rammede i utviklingsland...
Kurt Hanevik
17.03.2005
Legemiddelindustrien har vært mer opptatt av å beskytte sine patentrettigheter enn å gi folk i fattige land tilgang til AIDS-medisiner. På verdens AIDS-dag 1. desember 2004 hadde Kirkens Nødhjelp et...
Kurt Hanevik, John Olav Alvsvåg, Ketil Kvanum Sund
28.01.2014
Diaré og slapphet er vanlige symptomer med mange differensialdiagnoser. En grundig reiseanamnese kan gi viktige ledetråder til riktig utredning og diagnose. En tidligere frisk kvinne i 20-årene...
Kurt Hanevik
13.05.2014
Meunier, Yann A. Tropical diseases A practical guide for medical practitioners and students. 386 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-999790-9 I denne...