K. Hanevik svarer:

Kurt Hanevik Om forfatteren
Artikkel

Vi noterer oss at Pfizer verken beklager eller begrunner sin uriktige påstand om at «Pfizer og mange andre selskaper gir bort legemidlene som trengs i behandling av hiv/aids-rammede i utviklingsland» i Kirkens Nødhjelps annonsebilag. I stedet vises det til trist statistikk om mangel på helsepersonell og AIDS-epidemiens katastrofale omfang. Pfizer forsøker å tone ned den viktige rollen prisen på medikamenter spiller for tilgjengeligheten i fattige land.

I likhet med nasjonale helseprogrammer har også Leger Uten Grenser problemer med å skaffe kvalifiserte lokale medarbeidere i mange utviklingsland. Dyre laboratorietester, kompliserte eller manglende bestillingsrutiner for rabatterte medikamenter, usikker medisinkvalitet, svak infrastruktur og dårlig organisering av helsesystemer gjør arbeidet vanskelig. Det er likevel et faktum at før prisen på antiretrovirale midler falt, var AIDS-behandling helt uoppnåelig i mange land. Flere av medikamentene er nå tilgjengelige til en anstendig pris, og det har synliggjort mange andre alvorlige problemer. Vi er enig i at det vil kreve en enorm innsats og ta tid før antiretroviral behandling er tilgjengelig for alle som behøver det.

Leger Uten Grenser er ikke imot patenter på medikamenter. Vi har imidlertid stilt kritiske spørsmål til hvorvidt patentordningen fremmer innovasjon av nye legemidler mot sykdommer som i første rekke rammer fattige mennesker. Patentreglene har da heller ikke stimulert til samarbeid blant de forskningsbaserte legemiddelselskapene for produksjon av rimelige antiretrovirale kombinasjonspreparater – snarere tvert imot. Det er kopiprodusentene, blant annet i India, vi har å takke for at det i dag finnes kombinasjonspreparater som forenkler behandlingen og reduserer risikoen for resistensutvikling.

Pfizer oppfordrer til samarbeid. Det er bra. Dersom viljen er reell, kan Pfizer og annen forskningsbasert legemiddelindustri gi et viktig bidrag ved å samarbeide om produksjon av kvalitetssikrede, effektive antiretrovirale kombinasjonspreparater til kostpris for bruk i utviklingsland. Der er et stort behov for kombinasjoner av nye, tryggere førstelinjemedikamenter. I løpet av få år vil vi også se et skrikende behov for annenlinjemedikamenter. Pfizer og vestlig legemiddelindustri kunne på denne måten lette behandlingen av hundretusener døende mennesker og vise i handling hvor de står i kampen mot AIDS-epidemien.

Anbefalte artikler