Giardia-infeksjon kan gi irritabel tarm og kronisk utmattelse

Kurt Hanevik Om forfatteren
Artikkel

Risikoen for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse er fortsatt høy seks år etter infeksjon med Giardia lamblia.

Tarmparasitten Giardia lamblia forårsaker sykdommen giardiasis, som kan gi langvarig diaré, magesmerter, kvalme, vekttap og illeluktende luftavgang. Høsten 2004 var forurenset drikkevann årsaken til giardiasis hos mer enn 1 250 personer i Bergen. I en tidligere spørreskjemabasert studie tre år etter utbruddet fant vi større risiko for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse i gruppen som fikk påvist infeksjonen enn i en kontrollgruppe (1). En del av disse pasientene tilfredsstilte også kriteriene for kronisk utmattelsessyndrom ved en senere utredning.

Forekomsten av disse tilstandene er nå undersøkt på nytt i de samme gruppene seks år etter utbruddet (2). Fortsatt oppfyller betydelig flere personer kriteriene for irritabel tarm-syndrom i gruppen som fikk påvist Giardia-infeksjon (39  %) enn i kontrollgruppen (12  %), med en justert relativ risiko på 3,4 (95  % KI 2,9 – 3,9). Forekomsten av irritabel tarm var 7  % lavere enn i den forrige studien. Nedgangen i forekomst av kronisk utmattelse var større (15  %), men likevel hadde fortsatt nesten en tredel av dem med tidligere Giardia-infeksjon kronisk utmattelse, med en justert relativ risiko på 2,9 (95  % KI 2,3 – 3,4). Det var betydelig overlapping mellom de to tilstandene i begge gruppene. Økende alder var en risikofaktor for fortsatt kronisk utmattelse etter seks år.

Anbefalte artikler